Nyugdíjbiztosítási nyilvántartás

Kivonat a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatairól

Milyen esetben kérhető kivonat a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról?

Minden biztosított személy kérheti a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban őrá vonatkozóan szereplő adatok kimutatását. Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony minden olyan keresőtevékenységre irányuló jogviszony, amely alapján a társadalombiztosítási ellátások fedezetére járulékfizetési kötelezettség áll fenn.

Ilyen jogviszony különösen a munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a közszolgálati jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony, a politikai szolgálati jogviszony, a biztosi jogviszony, az ügyészségi szolgálati jogviszony, a bírói szolgálati jogviszony, az egészségügyi szolgálati jogviszony, az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos vagy szerződéses állományú tagja, az egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony, egyházi személy, mezőgazdasági őstermelő stb.

Hogyan kell a kivonat kiállítását igényelni?

A nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban lévő adatokról készült kivonatot a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivataltól kell igényelni a „Hatósági nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatokról igazolás kérése” nyomtatványon.

A kivonat kérhető a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásban a biztosítottra vonatkozóan található összes adatról, vagy egy meghatározott időszakról, illetve konkrét foglalkoztatóra vonatkozóan is. 

A kivonat kiállítása iránti kérelmet személyesen, postán és elektronikusan is be lehet nyújtani.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

Postán történő benyújtás esetén a borítékra a címzett kormányhivatal nevét és a 1916 Budapest egységes postacímet kell ráírni.

Elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező személyek a www.magyarorszag.hu honlapon a „Nyugdíj” > „Adategyeztetés, hatósági bizonyítvány, megállapodás” pontban elérhető „Hatósági nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatokról igazolás kérése” nyomtatványon nyújthatják be a kivonat kiállítása iránti kérelmet.

A kormányhivatalok elérhetőségei a https://kormanyhivatalok.hu weboldalon találhatóak.

Mennyi a kivonat kiállításának ügyintézési ideje?

A kivonat kiállítása iránti eljárás ügyintézési határideje 15 nap.

Milyen adatokat tartalmaz a kivonat?

A kivonat a 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan a foglalkoztatók által bejelentett adatokat, a 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által átadott bejelentési adatokat tartalmazza.

 A nyilvántartásban lévő adatok közül a kivonaton az alábbiak szerepelnek:

  • a biztosítási jogviszonyok időtartama,
  • a nyugdíj jogszerzéshez elismerhető napok száma,
  • a munkakör, foglalkozás megnevezése, a munkakör FEOR, a vállalkozói tevékenység TEÁOR kódja,
  • a foglalkoztatóra vonatkozó adatok,
  • az 1988. január 1-jét követő időszakra a biztosítási jogviszony alapján járuléklevonással érintett jövedelemi, kereseti adatok.

Mi a teendő, ha a kivonat nem tartalmaz minden adatot?

Ha a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatai alapján kiállított kivonat hiányos, akkor adategyeztetési eljárást lehet kezdeményezni, annak érdekében, hogy a jogviszonyokra vonatkozóan hiányzó adatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kivizsgálja, és a tisztázott adatok alapján a nyugdíjbiztosítási nyilvántartást kiegészítse.

Az adategyeztetési eljárást a www.magyarorszag.hu honlapon a „Nyugdíj” > „Adategyeztetés, hatósági bizonyítvány, megállapodás” pontban elérhető „Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése iránti kérelem (NY_AEKER_02)” nyomtatványon lehet kérni. Az adategyeztetési eljárásról bővebb tájékoztatás a „Nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás” című tájékoztatóban található.