Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a 2010. évtől látja el a kincstári ügyfelek (továbbiakban: Munkáltató) részére - megbízásuk alapján - a munkáltatói lakáscélú támogatással kapcsolatos lebonyolítási feladatokat.

A Munkáltatók munkavállalóik (továbbiakban: Munkavállaló) lakáscéljai megvalósításához vissza nem térítendő támogatást, illetve kamatmentes kölcsönt nyújthatnak. A lakáscélú támogatások adómentes járandóságként való nyújtását az 1995. évi CXVII. Tv. (Szja. tv.) rendelkezései szabályozzák, továbbá a vissza nem térítendő támogatások részletszabályait a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) írja le. Az adómentes járandóságként való nyújtás alapfeltétele, hogy a támogatás hitelintézet, vagy a Kincstár útján kerüljön folyósításra.

A támogatások kezelésének üzleti feltételei a Kincstár által közzétett Szabályzatokban, illetve Hirdetményben kerül meghatározásra.

Vissza nem térítendő munkáltatói lakástámogatás esetén a Kincstár külön szerződés nélkül végzi a Rendelet 1. §. (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységet az Áht. alapján nála fizetési számlával rendelkezők részére. A támogatás folyósítása a Munkáltató egyedi átutalási megbízása alapján, illetve előzetes – az MLT@allamkincstar.gov.hu címre – a Kincstárhoz történt elektronikus bejelentését követően történik. Az átutalási megbízás kitöltésére vonatkozó előírásokat (a közlemény rovatban alkalmazandó jelölést, illetve a szigorúan kötött adattartalmat) a Kincstár a Számlák feletti rendelkezési jogosultságról, fizetési módokról, fizetési megbízások teljesítési határ idejéről című Szabályzata tartalmazza.

Az átutalási megbízás előírt módon történő kiállítását, illetve benyújtását, a Kincstár az igazolás kiadása feltételéül szabott (a Rendelet 2.§ (4) szerinti) munkáltatói nyilatkozatnak tekinti.

A Kincstár a vissza nem térítendő támogatások kezeléséért A pénzforgalmi szolgáltatásai után felszámított díjakról, jutalékokról és egyéb költségekről kiadott Szabályzata szerinti díjat számítja fel, további külön díj az igazolások kiadásáért nem kerül felszámításra.

A Kincstár a Munkáltatóval évente egyszer adategyeztetést végez az ezen jogcímen folyósított összegekről, és az egyeztetést követően adatot szolgáltat a NAV-nak a kiutalt támogatásokról.

A Kincstár a folyósítást követő év január 31-ig igazolást állít ki a Munkáltatónak arról, hogy a vissza nem térítendő támogatást a Munkáltató a Kincstár útján nyújtotta.

A kamatmentes kölcsönként nyújtott munkáltatói támogatások kezelését a Kincstár az oldal alján a kapcsolódó anyagok között található, Szerződés a munkáltatói kölcsönök kezelésére elnevezésű megállapodás alapján (továbbiakban: Szerződés), az abban meghatározott módon, a nála fizetési számlával (Támogatási számla) rendelkező Munkáltatók részére végzi. A Támogatási számla nyitásának feltételeit a Forintszámla-vezetési szolgáltatásokról szóló Szabályzat tartalmazza.

A Munkáltatók a Támogatási számlára utalják át a kölcsön folyósításához szükséges pénzeszközeiket és itt kerülnek jóváírásra a munkavállalók törlesztései is (amelyeket a Kincstár elsődlegesen egy lebonyolítási számlára szed be). A támogatások Támogatási számláról való folyósítását a Kincstár végzi, azonban a szükséges pénzügyi fedezetet a Munkáltató biztosítja.

A Kincstár teljes körűen látja el a támogatások folyósításával és beszedésével (beleértve az esetlegesen szükségessé váló jogi eljárást is) kapcsolatos tevékenységet, valamint elvégzi a jelzálogjog bejegyeztetésével kapcsolatos feladatokat is.

A Munkáltató a támogatás odaítélését követően Munkavállalójával kölcsönszerződést köt, amelyben meghatározásra kerülnek a szerződés biztosítékai (jelzálogjog, kezes, stb.), a visszafizetés futamideje, a kezelési költségre, illetve a késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések is. A támogatás folyósításáról a Munkáltató külön dokumentumban (Rendelkező levélben) rendelkezik. A folyósítás a Rendelkező levélben meghatározott személy részére és módon történik. A támogatás egy összegben kerül a munkavállalók részére kifizetésre.

A Kincstár e szolgáltatások ellátásáért a munkáltatói kölcsönben részesített Munkavállalók felé kezelési költséget, a Munkáltató felé lebonyolítási díjat számít fel. A kezelési költség és a lebonyolítási díj mértékét az oldal alján található Magyar Államkincstár üzleti feltételei megállapításáról, a munkáltatói lakástámogatások területén című hirdetmény tartalmazza. A Kincstárat tevékenységért további díjazás nem illeti meg.

A támogatás folyósítását megelőzően a Kincstár megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) köt a Munkavállalóval. A Megállapodás tartalmazza a munkáltatói kölcsön folyósításának és beszedésének (törlesztő részletek, és esedékességük) részletes feltételeit. A Kincstár a törlesztő részleteket havi egyenlő részletekben szedi be, az őt illető kezelési költséggel együtt.

A Kincstár a folyósítást követő év január 31-ig igazolást állít ki a Munkavállalónak arról, hogy a kamatmentes kölcsönként nyújtott támogatást a Kincstár útján nyújtották.

Amennyiben az ügyben további információra van szüksége, vagy megbízást kíván adni a Munkáltató képviseletében a lebonyolításra, kérem, szíveskedjék felvenni a kapcsolatot a Kincstár Követeléseket és Közösségi Támogatásokat Kezelő Főosztálya vezetőjével (tel: 452-8905), illetve munkatársaival (tel:, 452-8839, 452-8885, 327-3526).

Budapest, 2014. május 30.

Magyar Államkincstár