A Kincstár a követeléskezelő tevékenység keretében kizárólag állami követelések érvényesítésével kapcsolatos tevékenységet lát el.

Ennek keretében:

  • Megbízási szerződések alapján visszatérítési kötelezettséggel nyújtott, valamint szerződésszegés miatt (részben, vagy egészben) visszavont, továbbá egyéb eljárás alapján követeléssé vált vissza nem térítendő, pályázatos úton kihelyezett támogatásokból keletkezett követelések, valamint jogszabály, megbízási szerződés és egyedi felhatalmazás alapján a Kincstárra bízott un. belföldi állami követelések kezelését végzi. A követelések kezelése rendkívül szerteágazó és bonyolult folyamat, amely a megbízás, illetve a felhatalmazás keretei között az ügyfelekkel történő kapcsolattartáson és a befizetések fogadásán túl a peres- és nem peres eljárások útján történő behajtásáig terjed.
  • Az államháztartási törvényben foglaltak és a pénzügyminiszter által meghatározott szempontok szerint közreműködik a korábban nyújtott kormányhitelekből keletkezett, külföldi országokkal szembeni követelések rendezésében, ennek érdekében megköti a szükségessé váló szerződéseket.