Magyar Állampapír Plusz
FUTAMIDŐ:
5 év
KAMAT:
3,50 - 6,00%

Általános információk 

A Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, sávos, fix kamatozású lakossági állampapír, amelynek alapcímlete 1 forint.

A Magyar Állampapír Plusz által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Kamatjuttatás az első évben félévente, az ezt követő években évente történik. A kamatjuttatás napján (az utolsó, lejáratkori kamatfizetési nap kivételével) a pénzben kifejezett kamat összegével megegyező névértékű, azonos sorozatba tartozó állampapírban (Magyar Állampapír Pluszban) kerül jóváírásra a kamat a Magyar Állampapír Plusz tulajdonosának értékpapírszámláján.

Futamidő végén az utolsó, lejáratkori kamatfizetési napon forintban kifejezett kamatösszegre jogosult a MÁP Plusz tulajdonosa.

A kamat mértéke:

  • az első félévben évi 3,5%
  • a második félévben évi 4,0%
  • 2. évben évi 4,5%
  • 3. évben évi 5,0%
  • 4. évben évi 5,5%
  • 5. évben évi 6,0%

A lejáratkor elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – EHM): 4,95 % (Az N2024/01 sorozat esetében 4,94%).

Kibocsátás napjától a lejárat napjáig terjedő 5 éves időszakra (a lejáratkor) fizetendő teljes kamat mértéke: 27,35% (Feltételezve, hogy a befektető a kibocsátás napján megvásárolt névértéket és a kapott kamatokat futamidő végéig megtartja (azaz kamatos kamattal számítva).

A Magyar Állampapír Plusz utáni kamatbevétel adómentes. 

A Magyar Állampapír Plusz vásárlói

A Magyar Állampapír Pluszt devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek vásárolhatják meg.

Nyilvános forgalomba hozatal módja

A Magyar Állampapír Plusz jegyzés útján – egymást követő egyhetes időszakokban – kerül forgalomba hozatalra. A jegyzési időszak alatt névértéken, azaz 100,00%-os árfolyamon vásárolható meg. A futamidő a jegyzés lezárását követő első munkanaptól kezdődik.

Visszavásárlás

A kamatfizetést követő 5 munkanapos időintervallumban a Magyar Államkincstár nettó 100%-os árfolyamon (ami a névérték) plusz a visszavásárlás értéknapja szerinti felhalmozott kamaton jegyez vételi árat a Magyar Állampapír Plusz sorozatra és vásárolja vissza a befektetőktől. Az ezen kívüli időszakban a Magyar Államkincstár meghatározott feltételek mellett napi vételi árfolyamot jegyez a Magyar Állampapír Plusz sorozataira, így azok a lejáratot megelőzően a Magyar Államkincstár Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint eladhatóak.

További információkat az egyes állampapírok Nyilvános Ajánlattételében, vagy Ismertetőjében talál, melyeket az Aktuális nyilvános ajánlattételek fülön érhet el.

Online értékesítés, ügyintézés*

* Az Államkincstár online értékesítési szolgáltatásainak igénybevételéhez  Elektronikus csatorna szerződés megkötése szükséges!

Dokumentumok