Magyar Állampapír Plusz
FUTAMIDŐ:
5 év
KAMAT:
6,25 - 7,25%

Általános információk 

A Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, sávos, fix kamatozású lakossági állampapír, amelynek alapcímlete 1 forint.

A Magyar Állampapír Plusz által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Kamatjuttatás évente történik. A kamatjuttatás napján (az utolsó, lejáratkori kamatfizetési nap kivételével) a pénzben kifejezett kamat összegével megegyező névértékű, azonos sorozatba tartozó állampapírban (Magyar Állampapír Pluszban) kerül jóváírásra a kamat a Magyar Állampapír Plusz tulajdonosának értékpapírszámláján.

Futamidő végén az utolsó, lejáratkori kamatfizetési napon forintban kifejezett kamatösszegre jogosult a MÁP Plusz tulajdonosa.

A kamat mértéke:

  • 1. évben évi 6,25%
  • 2. évben évi 6,50%
  • 3. évben évi 6,75%
  • 4. évben évi 7,00%
  • 5. évben évi 7,25%

A lejáratkor elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – EHM): 6,73 % .

A Magyar Állampapír Plusz utáni kamatbevétel adómentes. 

A Magyar Állampapír Plusz vásárlói

A Magyar Állampapír Pluszt devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek vásárolhatják meg.

Nyilvános forgalomba hozatal módja

A Magyar Állampapír Plusz aktuális sorozata adagolt kibocsátás keretében vásárolható meg. A Magyar Állampapír Plusz névérték plusz felhalmozott kamaton (a kibocsátási időtől az értékesítésig eltelt napok alapján) kerül értékesítésre.

Visszavásárlás

A kamatfizetést követő 5 munkanapos időintervallumban a Magyar Államkincstár nettó 100%-os árfolyamon (ami a névérték) plusz a visszavásárlás értéknapja szerinti felhalmozott kamaton jegyez vételi árat a Magyar Állampapír Plusz sorozatra és vásárolja vissza a befektetőktől. Az ezen kívüli időszakban a Magyar Államkincstár meghatározott feltételek mellett napi vételi árfolyamot jegyez a Magyar Állampapír Plusz sorozataira, így azok a lejáratot megelőzően a Magyar Államkincstár Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint eladhatóak.

2024. június 1. napja előtt kibocsátott sorozatok

A Magyar Állampapír Plusz típusú állampapír sorozatai 2024. június 1. napját megelőzően jegyzés útján kerültek forgalomba hozatalra, továbbá az első féléves időszak végén is fizettek kamatot. Ezen állampapírok értékesítési feltételei eltértek a jelen pillanatban forgalmazott Magyar Állampapír Plusz állampapírétól.

További információkat az egyes állampapírok Nyilvános Ajánlattételében, vagy Ismertetőjében talál, melyeket az Aktuális nyilvános ajánlattételek fülön érhet el.

Online értékesítés, ügyintézés*

* Az Államkincstár online értékesítési szolgáltatásainak igénybevételéhez  Elektronikus csatorna szerződés megkötése szükséges!

Dokumentumok