Nemzetközi ügyek

Az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségei

Milyen módon kerülhet kifizetésre a magyar ellátás a külföldön élők számára?

A magyar nyugellátásokat és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a Magyar Államkincstár  Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) folyósítja.

A magyar ellátás a külföldön élő személy részére az alábbi lehetőségek szerint folyósítható:

 1. magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
 2. az ellátásban részesülő személy magyarországi meghatalmazottja részére,
  • postai kézbesítés útján,
  • a magyarországi meghatalmazott pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára,
 1. az EGT-államban élők esetében valamely EGT-államban, az Egyesült Királyságban, vagy Svájcban vezetett fizetési számlára,
 2. egyezményes állam területén élők esetében az egyezményt kötött államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára.

EGT-államnak minősül valamennyi európai uniós tagállam, Izland, Liechtenstein és Norvégia.

A Svájcban és az Egyesült Királyságban élők a magyar ellátás folyósítását ugyanolyan feltételekkel kérhetik, mint az EGT-államban élő személyek.

Egyezményes országnak minősül az Albán Köztársaság, az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Bosznia és Hercegovina, az Indiai Köztársaság, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Koszovói Köztársaság, a Macedón Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, Mongólia, Montenegró, a Szerb Köztársaság, a Török Köztársaság, az Oroszországi Föderáció.

Nem EGT-államban és nem egyezményes országban élő személy esetében magyarországi bankszámlára, vagy az ellátásban részesülő személy magyarországi meghatalmazottja részére kerülhet sor a magyar ellátás folyósítására.

Milyen adatokat kell megadni a magyar ellátás kifizetéséhez?

Magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalás esetén a pénzforgalmi szolgáltató megnevezését, és a számlaszámot kell megadni. Lényeges feltétel, hogy az ellátásban részesülő személy a számla tulajdonosa legyen, vagy a számla felett rendelkezési joga legyen.

Magyarországi meghatalmazott kezéhez történő kifizetés esetén meg kell adni:

 • a meghatalmazott nevét, címét,
 • a kifizetés módját,
 • bankszámlára történő utalás esetén a bank nevét, és a számlaszámot.

Ebben az esetben szükséges, hogy a megjelölt bankszámla tulajdonosa, vagy rendelkezési jogosultja a meghatalmazott személy legyen.

EGT-államban, az Egyesült Királyságban, Svájcban, illetve egyezményes országban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalás esetén a folyósításhoz az alábbi adatok szükségesek:

 • a külföldi pénzforgalmi szolgáltató neve,
 • a külföldi pénzforgalmi szolgáltató címe (ország, város, utca, házszám),
 • a külföldi pénzforgalmi szolgáltató SWIFT vagy BIC kódja,
 • SWIFT, vagy BIC kód hiányában a bankazonosító kód,
 • a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazott IBAN számlaszám, ennek hiányában számlaszám

Az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália és Kanada esetén a bankazonosító kódot kell megadni, amely az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában 9 számjegyű, Ausztráliában pedig 6 számjegyű.

Szükséges, hogy az ellátásban részesülő személy a külföldi számla tulajdonosa legyen, vagy a számla felett rendelkezési joggal rendelkezzen.

Ha a folyósításhoz szükséges adatok hiányosan, vagy hibásan kerülnek megadásra, a téves utalás következményeit az ellátásban részesülő személy viseli, ezért a tévesen folyósított ellátás újbóli kifizetésére nincs lehetőség.

Hogyan kell rendelkezni az ellátás folyósításáról?

Az ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátásban részesülő nyilatkozatában megjelölt módon folyósítja.

Kiemelten fontos, hogy a folyósításhoz szükséges adatok már a magyar ellátás megállapítását követően a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság rendelkezésére álljanak, ezért javasolt a magyar ellátás igénylésekor, vagy az eljárás során a folyósítási módról nyilatkozni, illetve a folyósításhoz szükséges adatokat megadni.

A megállapított ellátás folyósítását a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság mindaddig nem teljesíti, amíg a kifizetéshez szükséges adatok nem állnak a rendelkezésére.

Az ellátás folyósításához szükséges adatok megadására szolgál a „Nyilatkozat az ellátás folyósításához külföldön élő vagy tartózkodó személy részére” elnevezésű nyomtatvány, mely a magyarorszag.hu portál Személyre Szabott Ügyintézési Felületén is elérhető, de a nyugdíjas egyszerű levélben is megadhatja a folyósításhoz szükséges adatokat.

A folyósítási mód vagy cím megváltoztatását az ellátás folyósítása során bármikor lehet kérni.

Magyarországi meghatalmazott részére történő folyósítás esetén a folyósítási módról szóló nyilatkozattal egy időben meg kell küldeni az erre vonatkozó meghatalmazást is, amelynek ki kell terjednie a jogosult részére megállapított magyar ellátás felvételére is. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, nyomtatvány formájában a magyarorszag.hu portál Személyre Szabott Ügyintézési Felületén is elérhető.

Milyen devizanemben kerülhet sor a magyar ellátás folyósítására a külföldön élő személy részére?

Az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban, az Albán Köztársaságban, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, az Indiai Köztársaságban, Japánban, Kanadában, a Koreai Köztársaságban, a Koszovói Köztársaságban, a Moldovai Köztársaságban, Mongóliában, a Török Köztársaságban, illetve az Oroszországi Föderációban vezetett pénzintézeti számlára történő utalás esetén az ellátás kifizetését forintban vagy a Magyar Nemzeti Bank által forgalmazott devizanemekben lehet kérni.

A Magyar Nemzeti Bank által forgalmazott devizanemek  a következők: amerikai dollár (USD), angol font (GBP), ausztrál dollár (AUD), cseh korona (CZK), dán korona (DKK), euró (EUR), japán jen (JPY), kanadai dollár (CAD), magyar forint (HUF), lengyel zloty (PLN), norvég korona (NOK), svájci frank (CHF), svéd korona (SEK).

Az ellátásra jogosult személynek lehetősége van arra, hogy megjelölje a kifizetés devizanemét, az utalás teljesítésére azonban csak akkor van lehetőség, ha a külföldi pénzintézetnél vezetett fizetési számla a megjelölt devizanemben történő utalást képes fogadni.

Bosznia és Hercegovinában, a Macedón Köztársaságban, Montenegróban és a Szerb Köztársaságban vezetett pénzintézeti számlára történő utalás esetén euróban kell a magyar ellátást folyósítani.

Vannak-e költségei a külföldre utalásnak?

Ha a magyar ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság közvetlenül valamely EGT-államban, az Egyesült Királyságban vagy Svájcban vezetett fizetési számlára folyósítja, az utalás költségmentes.

Ha a magyar ellátás utalása magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett bankszámlára történik, az ellátás külföldre történő továbbutalásának költségei a nyugdíjast terhelik az adott pénzintézet üzletszabályzatában meghatározottak szerint.

Az egyezményes államba történő közvetlen utalás költségét az ellátásra jogosultnak kell viselnie. Az utalási költség aktuális összege a Magyar Nemzeti Bank honlapján elhelyezett hirdetményben található.

Milyen gyakorisággal történik az ellátások kifizetése?

A magyar ellátások kifizetése havonta, a tárgyhóra történik.

Speciális szabály vonatkozik a magyar nyugdíjminimum összegét el nem érő ellátásokra, mivel ebben az esetben a külföldön élő nyugdíjas kérelmére lehetőség van a negyedévente, félévente vagy évente utólag utalni a nyugdíjat. 2022-ben a magyar nyugdíjminimum összege 28.500 forint.

Ilyen esetben az alábbi ütemezés szerint kerül sor az ellátás folyósítása:

 • Negyedévente történő utalás esetén a január 1-től március 31-ig járó ellátás márciusban, az április 1-től június 30-ig járó ellátás júniusban, a július 1-től szeptember 30-ig járó ellátás szeptemberben, az október 1-től december 31-ig járó ellátás decemberben kerül kifizetésre.
 • Félévente történő utalás esetén a január 1-től június 30-ig járó ellátás júniusban, a július 1-től december 31-ig járó ellátás decemberben kerül kifizetésre.
 • Évente történő utalás esetén a január 1-től december 31-ig járó ellátás decemberben kerül utalásra.

Az ütemezett kifizetést az ellátás folyósítása során bármikor lehet Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kérelmezni.