A központi költségvetés alkotja az államháztartás központi szintjét. Az állam központi feladatainak ellátásához szükséges bevételekről és az ezekre fordítandó kiadásokról Ön a központi költségvetés pénzforgalmi mérlegéből tájékozódhat havi rendszerességgel.

A központi költségvetés végrehajtását bemutató - a Letölthető dokumentumok között elérhető - mérlegek tartalmazzák:

- a tárgyévi előirányzatokat;
- az év elejétől az adott hónap végéig történt teljesítéseket;
- a teljesítéseknek az előirányzatokhoz mért százalékos arányát.