Nyugdíjfolyósítás

A jogosult halála esetén fel nem vett ellátás kifizetéséről

A jogosult halála esetén kinek fizethető ki az elhunytat megillető, de általa fel nem vett ellátás?

Az ellátás a jogosult személy halála napját magában foglaló hónap utolsó napjáig folyósítható.

Az elhalálozás hónapjára járó, a jogosult halála miatt fel nem vett ellátást az elhunyttal közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér ebben a sorrendben veheti fel. Ha nincs az elhunyttal közös háztartásban együtt élő rokon, akkor az örökös veheti fel az ellátást, a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

Az elhunyttal együtt élt családtag részéről az igényléshez elegendő az e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltése, amelyből megállapítható a rokoni kapcsolat, a közös háztartásban való együttélés, továbbá tartalmazza az elhunyt adatait, valamint az ellátás folyósítási törzsszámát.

Az örökös részére a jogerős záradékkal ellátott öröklési bizonyítvány, illetve hagyatéki végzés alapján fizethető ki a fel nem vett ellátás.

Az elhunyt élettársa jogerős hagyatéki végzés megküldésével egyidejűleg, örökösi minőségben kérheti a kifizetést.

Az örökös kérelmének előterjesztéséhez űrlap nem került rendszeresítésre, kérelmét elektronikusan a szabad szövegezésű űrlapon (Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben), postai úton levélben, vagy ügyfélszolgálaton személyesen nyújthatja be.