A Kincstár 2024. január 8. napjától nem fogad be teljesítésre, az ügyfelek által elektronikus vagy postai úton megküldött adatmódosításra vonatkozó megbízásokat.

Törzsadat módosítás bejelentése természetes személyek részére: Személyes adatok (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, magyarországi tartózkodási cím), kapcsolattartási adatok (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám) módosítása.

Törzsadat módosítás bejelentése szervezetek részére: Személyes adatok (székhely, telephely, azonosító okirat, rendelkezésre jogosultak adatai, adószám, egységes statisztikai számjel), kapcsolattartási adatok (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám) módosítása.

Törzsadat módosítás bejelentése meghatalmazottak részére: Személyes adatok (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, magyarországi tartózkodási cím), kapcsolattartási adatok (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám) módosítása.

Nyilatkozat elektronikus értesítésre történő áttérésről: Az értékpapír nyilvántartási-számla szerződésben meghatározott rendszeres tájékoztatási formától eltérő csatornán keresztüli értesítési módra való áttérésre szolgáló formanyomtatvány.

Lemondó nyilatkozat mobiltelefonra küldött értesítési szolgáltatás megszüntetéséről: A mobiltelefonra küldött értesítési szolgáltatás megszüntetésére szolgáló formanyomtatvány.

Kiemelt közszereplői nyilatkozat magánszemélyek részére: A formanyomtatványon keresztül van lehetőség nyilatkozni, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Tényleges tulajdonosra vonatkozó kiemelt közszereplői nyilatkozat: A természetes személy ügyfél meghatalmazottja köteles külön írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a tényleges tulajdonos a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Tényleges tulajdonosra vonatkozó kiemelt közszereplői nyilatkozat szervezetek részére: A formanyomtatványon keresztül van lehetőség nyilatkozni, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében az szervezet tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat: A formanyomtatványon keresztül van lehetőség nyilatkozni, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében ki az értékpapírszámla tényleges tulajdonosa.

Adathordozás igénylése: Az adathordozhatóság érvényesítésére szolgáló formanyomtatvány.