A Kincstár 2024. január 8. napjától nem fogad be teljesítésre, az ügyfelek által elektronikus vagy postai úton megküldött állandó vagy eseti jellegű megbízásokat.

Készpénzfelvételi igénybejelentés: Az 3 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénzfelvételi igénybejelentésre szolgáló formanyomtatvány, amit a készpénzfelvételt megelőzően 2 munkanappal el kell jutatni az érintett Állampénztári Iroda, vagy Állampénztári kirendeltség részére.

Esedékes összeg feletti rendelkezés - Újrabefektetés (eseti megbízás): Állampapírok esedékes kamat és/vagy tőke-törlesztő összegeinek befektetése valamely kiválasztott és forgalmazott állampapírba.

Esedékes összeg feletti rendelkezés – Újrabefektetés (állandó megbízás): Állampapírok esedékes kamat és/vagy tőketörlesztő összegeinek teljes egészében vagy részben ugyanazon típusú állampapírba történő automatikus újrabefektetése.

Ügyfélszámla (pénzszámla) feletti rendelkezés - Újrabefektetés (eseti megbízás): Ügyfélszámlán (pénzszámlán) található, be nem befektetett forint pénzösszegek esetén valamely kiválasztott és forgalmazott állampapírba történő befektetése, illetve euró pénzösszeg esetén annak kiutalása és/vagy forintra váltása forintban kibocsátott állampapírok vásárlása céljából.

Beutalt összegről történő előzetes rendelkezés (eseti megbízás): Nem utalásos adás-vételi szerződés keretében beutalt pénzösszegek ügyfél által megjelölt, forgalomban lévő állampapírba történő befektetése.

Állampapír vétel ellenértékének pénzügyi teljesítése (eseti megbízás): Rendelkezés a Kincstár által visszavásárolt állampapírok ellenértékének pénzügyi teljesítéséről.

Értékpapír-átvezetési kérelem (eseti megbízás): A Magyar Államkincstárnál vezetett, két különböző értékpapírszámla között a megjelölt állampapír-állományok átvezetése.

Értékpapír-áthelyezési - transzfer - kérelem (eseti megbízás): A kiválasztott állampapír-állomány másik befektetési szolgáltatóhoz történő áthelyezése.

Esedékes összeg feletti rendelkezés - pénzügyi teljesítés (eseti megbízás): Állampapírok teljes esedékes kamat és/vagy tőketörlesztő összegeinek kifizetési módja.

Esedékes összeg feletti rendelkezés - Visszavonás (eseti megbízás): Adott állampapír-sorozatra, illetve állampapír-típusra vonatkozó újrabefektetési rendelkezés visszavonása.

Recall (visszahívás) megbízás: A tévesen, nem megfelelő pénzforgalmi jelzőszámra indított átutalások  visszahívására szolgáló formanyomtatvány.