Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban (beleértve a méltányosságból megállapított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokat is), baleseti táppénzben, vagy utazási költségtérítési támogatásban részesülő személy köteles 15 napon belül minden olyan adatot vagy tényt bejelenteni az ellátást megállapító szervnek, amely az ellátásra való jogosultságát vagy ellátása folyósítását érinti. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 10.000,- Ft-tól 100.000,- Ft-ig terjedő összegű – az elkövetett mulasztással arányos – mulasztási bírságot szabhat ki az egészségbiztosító.

Amennyiben az ellátásra jogosult körülményeiben olyan változás következik be, amely alapján már nem járna az ellátás, azt 8 napon belül kell bejelenteni az ellátást megállapító szervnek.

Be kell jelenteni például, ha az ellátást igénybevevő

  • a csecsemőgondozási díj és nagyszülői gyermekgondozási díj folyósítása mellett keresőtevékenységet folytat, vagy hallgatói és nevelőszülői gyermekgondozási díj esetén a gyermek születését követő 169. napot megelőzően folytat keresőtevékenységet,
  • a gyermekgondozási díj folyósítása mellett a törvényben meghatározott (az ellátás folyósítását kizáró) rendszeres pénzellátásban részesül,
  • a gyermekgondozási díj esetén a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették, 30 napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el,
  • gyermeke a gyermekgondozási díj folyósítása mellett bölcsődében, mini bölcsődében, munkahelyi bölcsődében vagy napközbeni gyermekfelügyeletben került elhelyezésre keresőtevékenység folytatása nélkül,
  • letartóztatást, szabadságvesztést, elzárást tölt,
  • gyermeke - aki után ellátás megállapítására került - elhalálozott, 
  • nagyszülői gyermekgondozási díjban részesül és az alapjogosult gyermekgondozási díjra való jogosultsága megszűnt,
  • nagyszülői gyermekgondozási díjban részesül és a nagyszülő keresőtevékenységet folytat, ha azt nem kizárólag otthonában végzi,
  • nagyszülői gyermekgondozási díjban és a szülők az ellátás nagyszülő általi igénybevételére vonatkozó nyilatkozatukat visszavonták,
  • foglalkoztatót vált az ellátás folyósítása alatt.

Ha a biztosított részére az ellátást a kormányhivatal állapította meg és a biztosítási jogviszony az ellátás folyósításának időtartama alatt megszűnik, a foglalkoztató köteles 8 napon belül értesíteni az ellátást megállapító kormányhivatalt a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontjáról.

Ezen kívül be kell jelenteni, ha a kérelmező adataiban - ideértve a bankszámlaszámot is - változás következik be.

A bejelentés postai úton vagy személyesen történő benyújtása esetén javasoljuk az „Adatváltozás bejelentése” elnevezésű nyomtatvány használatát.

A bejelentést az ellátást megállapító szervhez (kifizetőhely vagy kormányhivatal) kell benyújtani.

Amennyiben az ellátást kormányhivatal állapította meg, az adatváltozást elektronikus úton is benyújtható a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) elérhető űrlapon:
-  Egészségbiztosítási pénzbeli ellátás folyósítása esetén az „Adatváltozás bejelentése – egészségbiztosítási pénzbeli ellátás ügyben (EB_ADATV_02)” elnevezésű űrlapon,
-    Utazási költségtérítési támogatás folyósítása esetén az „Adatváltozás bejelentése – utazási költségtérítési támogatás (EB_ADATV_01)” elnevezésű űrlapon.

Amennyiben az ellátás utalását az ellátást igénybevevő külföldi devizaszámlára kéri, postai úton, vagy személyesen történő benyújtás esetén az „Adatlap belföldi bankszámlanyitásra nem kötelezett külföldi lakóhellyel rendelkező biztosított pénzbeli ellátásainak devizába történő folyósításához” elnevezésű nyomtatványt, elektronikus úton történő benyújtás esetén pedig az előző bekezdésben feltüntetett űrlapokat kell használni.