2011/85 Tanácsi irányelv szerinti közzétételek
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 6. számú mellékletének 16-21. pontjában előírt közzétételi kötelezettségek szerint

Dissemination of fiscal data - as required by the Council Directive
2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks of the Member States
as required by the 2011/368/Government Decree 2011 of 31 December for implementation the Public Finance Law, Annex 6 points 16-21.

 

Dokumentum

Közzététel kötelezettsége

Dokumentum elérhetősége

Módszertani átvezető tábla (leírás, folyamatábra és táblák)
Methodological reconciliation table (description, flow-chart and tables)

Ávr. 6. sz. mell.
21. pont

Módszertani átvezető tábla

Methodological reconciliation table

Havi adatok
Monthly data
T1.1, T1.3

Ávr. 6. sz. mell.
16-17. pont

Adatok/data

Negyedéves adatok
Quarterly data
T1.1, T1.2

Ávr. 6. sz. mell.
18-19. pont

Adatok/data

Egyéb tájékoztató adatok
Other items for information
T2 – T6

Ávr. 6. sz. mell.
20. pont

Adatok/data