A társadalombiztosítás a társadalom közös (biztosítási és szolidaritási elvek alapján működő) kockázatvállalásán alapuló kötelező biztosítási rendszer. Az államháztartás alrendszere, mely a Nyugdíjbiztosítási Alapból és az Egészségbiztosítási Alapból áll.

A társadalombiztosítási alapok mérlege megmutatja, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alapból illetve az Egészségbiztosítási Alapból mennyit fordítottak társadalombiztosítási ellátásokra, mint például a nyugellátásokra, a táppénzre, a GYED-re, a különböző természetbeni ellátásokra, és ezeket a kiadásokat milyen arányban fedezték a járulékbevételek és a központi költségvetésből kapott hozzájárulások.

A társadalombiztosítási alapok költségvetésének teljesítését bemutató - a Letölthető dokumentumok között elérhető - mérlegek tartalmazzák:

  • a tárgyévi előirányzatokat;
  • az év elejétől az adott hónap végéig történt teljesítéseket;
  • a teljesítéseknek az előirányzatokhoz mért százalékos arányát.