A központosított illetményszámfejtés biztosítja az állami, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott

 • kormánytisztviselők
 • köztisztviselők,
 • közalkalmazottak,
 • igazságügyi alkalmazottak,
 • munkaviszonyban,
 • hivatásos szolgálati jogviszonyban,
 • hivatásos nevelőszülői jogviszonyban,
 • egészségügyi szolgálati jogviszonyban
 • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók

személyi juttatásainak (illetmények és a jogviszony alapján járó egyéb juttatások), egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, terhességi gyermekágyi segély, baleseti táppénz), illetve a munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását.

A központosított illetményszámfejtés megvalósításának egyik kiemelt célja, hogy a közszolgálatban dolgozó munkavállalók illetményeinek egységes munkaügyi, információs, finanszírozási és ellenőrzési technológián alapuló rendszerrel történő számfejtésének köszönhetően az államháztartás legjelentősebb kiadási tételeként megjelenő személyi juttatásokról és közterhekről, illetve a létszámról megbízható információk álljanak rendelkezésre a tervezéshez, gazdálkodáshoz és beszámoláshoz.

A központosított illetményszámfejtés

 • a közszolgálat munkavállalói, illetve a munkáltatók magas színvonalú kiszolgálása mellett pontos, megbízható információkat biztosít a munkajogi döntésekhez, a személyi juttatások előirányzatának tervezéséhez, a bérgazdálkodáshoz.
 • a közszolgálat létszám bér és járulék kifizetéseinek alakulásáról átfogó, megbízható, rendszeres információkat biztosít a fejezet felügyeletéért felelős szervek és a kormány számára,
 • a feladatellátás koncentrálásával növeli a munkavégzés hatékonyságát, szakszerűségét, csökkenti az adminisztrációs kiadásokat.

Amennyiben Ön költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállaló, az illetmény-számfejtéssel összefüggő kérdésével, problémájával forduljon közvetlenül munkáltatójához.

Adóbevallás, könyvelés-finanszírozás, utalás

 • a havi adó-és járulékbevallás elkészítésével, benyújtásával,
 • a főkönyvi könyvelési feladásokkal,
 • a nettó illetmények és a levont letiltások utalásával,
 • a nettó finanszírozáshoz kapcsolódó adatszolgáltatással összefüggő ügyek.

Illetmények számfejtése

 • a jogviszony létesítésével, megszűnésével, változásaival,
 • besorolással, valamint az illetmény és egyéb járandóságok megállapításával,
 • a nettó illetmény megállapításával,
 • a munkavállalót terhelő levonásokkal, letiltásokkal,
 • a hóközi kifizetésekkel,
 • a változó bérekkel és a nem rendszeres kifizetésekkel,
 • a távollétekkel és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapításával, folyósításával,
 • a személyi jövedelemadó-elszámolással,
 • a biztosítotti bejelentéssel összefüggő ügyek.

A központosított illetmény-számfejtő rendszerrel (a továbbiakban: KIRA) kapcsolatos megkereséseiket az alábbi e-mail címre kérjük megküldeni:

kira.info@allamkincstar.gov.hu