Babakötvény
FUTAMIDŐ:
19 év
KAMAT:
20,60%

Általános információk

A Babakötvény 19 éves futamidejű, kizárólag Start-értékpapírszámlára vásárolható állampapír. Évente változó kamatozású, a kifizetendő kamat mértéke az előző évi fogyasztói árindex változásához kötött kamatbázis és kamatprémium összege. Névértéke 1 forint. A kamatfizetés az első sorozat (2032/S) esetében minden év december 2-án, a következő sorozatok esetében minden év február 1-jén történik.

Minden befizetés, illetve a futamidő alatti kamatjóváírás is automatikusan befektetésre kerül ugyanabba a sorozatú Babakötvénybe. Az állam a természetes személyek befizetése után a befizetések 10%-ának megfelelő, de évi maximum 12.000 forint összegű állami támogatást biztosít.

2024. február 13. napjától a Start-számlára természetes személyek által befizethető összeg egy naptári évben nem haladhatja meg az 1 200 000 forintot.

Kincstári Start-értékpapírszámla nyitható Magyarországon lakhellyel rendelkező, vagy külföldön élő magyar állampolgárságú gyermekek számára, 18. életévük betöltése napjáig. A számlanyitás abban az esetben kezdeményezhető, ha a gyermeknek más számlavezetőnél nincs Start-számlája, illetve annak megszüntetését kezdeményezik, a Start-értékpapírszámla Magyar Államkincstárba történő áthelyezése mellett.

A Start-értékpapírszámla megnyitására már személyes megjelenés nélkül, Ügyfélkapun keresztül is lehetősége van.

Értékesítés és visszavásárlás

A Babakötvény a gyermek 18. életévének betöltése napjáig bármikor megvásárolható, és a befizetett összegnek megfelelő mennyiségű Babakötvényt a Kincstár azonnal jóváírja a Start-értékpapírszámlán. A befizetett összeget a Magyar Államkincstár automatikusan a gyermek születési évéhez igazodó sorozatszámú Babakötvénybe fekteti be.

A 18. életév betöltése után, a futamidő lejártáig, a jóváírásra kerülő kamatok automatikusan befektetésre kerülnek az adott sorozatú Babakötvénybe. A Babakötvény értékesítése névérték + felhalmozott kamaton történik, tehát a befektető által a vásárláskor megelőlegezett kamatot a Kibocsátó a következő kamatfizetéskor írja jóvá a Start-értékpapírszámlán.

A Start-értékpapírszámla megnyitására, és Babakötvény vásárlására lehetőség van a 2017. július 1. előtt született külföldi, 18. életévét még be nem töltött magyar gyermekek számára is. Fontos körülmény, hogy leghamarabb a Start-értékpapírszámla megnyitása után három évvel vehető fel a megtakarítás, valamint induló összegként számlanyitáskor a családtagnak kell befizetnie 25 000 forintot. A befizetések utáni éves állami támogatás és a Babakötvény által biztosított kedvező kamatozás ebben az esetben is jár.

A Kibocsátó a Babakötvényt a törvényben meghatározott esetekben vásárolja vissza névérték + felhalmozott kamaton a Magyar Államkincstár útján, így például a gyermek 18. életévének betöltése után (akár a futamidő lejárata előtt).

A Babakötvény vásárlói

Babakötvényt bármely természetes személy vásárolhat a Magyar Államkincstárnál Start-értékpapírszámlával rendelkező gyermek javára. Az adott év február 1. és a következő év január 31. között született gyermek javára az adott évben kibocsátott Babakötvény-sorozatot lehet megvásárolni a gyermek 18. születésnapjáig, illetőleg a Babakötvényen elért kamatok a Start-értékpapírszámla fennállása alatt szintén az adott sorozat lejártáig ugyanazon Babakötvény-sorozatba fektethetők. Az első sorozat (2032/S) a 2014. január 31-ig született, a Magyar Államkincstárnál Start-értékpapírszámlával rendelkező gyermekek javára vásárolható.

További információkat az egyes állampapírok Nyilvános Ajánlattételében, vagy Ismertetőjében talál, melyeket az Aktuális nyilvános ajánlattételek fülön érhet el.

Online értékesítés, ügyintézés*

* Az Államkincstár online értékesítési szolgáltatásainak igénybevételéhez  Elektronikus csatorna szerződés megkötése szükséges!

Dokumentumok