Bónusz Magyar Állampapír
FUTAMIDŐ:
3 év
KAMAT:
8,37%
FUTAMIDŐ:
5 év
KAMAT:
8,13%

Általános információk

A Bónusz Magyar Állampapír 3 éves és 5 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1 forint. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. Minden sorozat kamatbázisa megegyezik a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával. Az adott sorozatok a kamatbázis felett eltérő nagyságú kamatprémiumot biztosítanak, amikről bővebben a nyilvános ajánlatételekben olvashat.

A Bónusz Magyar Állampapír által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. Kamatfizetés háromhavonta történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt kerül az ügyfél számláján jóváírásra.  

A 2022. szeptember 30-tól kibocsátott Bónusz Magyar Állampapírok kamatadó-mentes befektetések.

A 3  és 5 éves futamidejű sorozat esetében az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által értékesítési korlát került meghatározásra, melynek mértéke a sorozatra vonatkozó Ismertetőben és Nyilvános Ajánlatételben kerül pontosan meghatározásra.

A Bónusz Magyar Állampapír forgalomba hozatala 2019. június 1. és 2022. szeptember 29. között szünetelt.

A 2019. június 1. előtt kibocsátott 4, 6 és 10 éves futamidejű Bónusz Magyar Állampapír sorozatok a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával megegyező kamatbázis felett biztosít változó kamatprémiumot. Ezen sorozatok kamatfizetése évente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

A 2019. június 1-jét megelőzően vásárolt Bónusz Magyar Állampapírok utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke 15%.

A magyar állam által 2019. június 1. napja után kibocsátott állampapírok mentesülnek a 2023. július 1. napjától bevezetésre kerülő kamatjövedelmet terhelő szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség alól. A 2019. június 1. napja előtt forgalomba hozott magyar állampapírok esetében szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség merül fel, amennyiben az állampapír megszerzésének dátuma 2023. július 1. napja vagy azt követő időpont.

A Bónusz Magyar Állampapírok vásárlói

A Bónusz Magyar Állampapírt devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek vásárolhatják meg.

Nyilvános forgalomba hozatal módja

A Bónusz Magyar Állampapír aktuális sorozata adagolt kibocsátás keretében vásárolható meg. A Bónusz Magyar Állampapír névérték plusz felhalmozott kamaton (a kibocsátási időtől az értékesítésig eltelt napok alapján) kerül értékesítésre.

További információkat az egyes állampapírok Nyilvános Ajánlattételében, vagy Ismertetőjében talál, melyeket az Aktuális nyilvános ajánlattételek fülön érhet el.

Online értékesítés, ügyintézés*

* Az Államkincstár online értékesítési szolgáltatásainak igénybevételéhez  Elektronikus csatorna szerződés megkötése szükséges!

Dokumentumok