Gyakran ismételt kérdések (GYIK) – Nagycsaládosok autóvásárlási támogatása

A jogszabály alapján az okmányiroda az elidegenítési tilalmat automatikusan törli a rendszeréből, a törzskönyv kiadását azonban Önnek kell kérnie szintén az okmányirodában.

A támogatással érintett gépjármű eladásához az elidegenítési tilalom törlése szükséges. Az elidegenítési tilalom törléséhez a Magyar Államkincstár abban az esetben járul hozzá, ha a támogatás időarányos része visszafizetésre kerül (eladás dátuma, és az elidegenítési tilalomból még hátra lévő idő, időarányos része). Lízingelt gépjármű esetén csak a lízingszerződés megszűnését követően adható el a gépjármű. 
Az elidegenítési eljáráshoz szükséges dokumentumok:    
1.    A kérelmező, valamint házas/élettársa által aláírt eladási szándék nyilatkozat, melyben közösen nyilatkoznak arról, hogy a támogatással megszerzett gépjárművet el kívánják adni. 
2.    A támogatással érintett gépjármű eladásának tárgyában megkötött új adásvételi szerződés.
A szándéknyilatkozatot és az adásvételi szerződést kell megküldeni a Magyar Államkincstár Családtámogatási és Egészségbiztosítási Főosztály Személygépkocsi-szerzési Támogatást Megállapító Osztály 1081 Budapest, Fiumei út 19/A részére.

A nagycsaládosok személygépkocsi szerzési támogatásra vonatkozó jogszabály alapján, amennyiben a kérelmező az elidegenítési tilalom ideje alatt (három éven belül) jogerős bírósági ítélet alapján elválik, és már nem minősül nagycsaládosnak, a szerzési támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie.

Amennyiben a sérült gépjármű javítható, a Magyar Államkincstár hozzájárul, hogy a biztosító a javítás költségét az arra jogosultnak kifizesse.

 Gazdasági totálkár esetén, amennyiben kötelező felelősségbiztosítás rendezi a kárt, és a támogatásban részesülő személy a roncs gépjárművet el kívánja adni, ahhoz szintén hozzájáruló nyilatkozat szükséges a Magyar Államkincstártól, mivel a gépjárműre elidegenítési tilalom van bejegyezve. A Magyar Államkincstár a tilalom törléséhez abban az esetben járul hozzá, ha az elidegenítési tilalomból még hátralévő időtartam időarányos részére kiszámolt szerzési támogatás befizetésre kerül. 
Casco-s kárrendezés esetén, a Magyar Államkincstár, mint társbiztosított szerepel, így az időarányos szerzési támogatás összege a Magyar Államkincstárat illeti meg.