Euró Magyar Állampapír
FUTAMIDŐ:
3 év
KAMAT:
3,940%

Általános információk

Az Euró Magyar Állampapír egy dematerializált, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1 euró. A kifizetendő kamat mértéke az European Money Market Institute (EMMI) által közzétett 3 havi EURIBOR százalékos mértékével egyenlő.

Kamatfizetés negyedévente történik,  az elért jövedelem kamatadómentes. Az Euró Magyar Állampapír névértékének visszafizetése a lejáratkor egy összegben esedékes.

Az Euró Magyar Állampapír által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.

Az EMÁP esetében az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által értékesítési korlát került meghatározásra, melynek mértéke a sorozatokra vonatkozó Ismertetőben és Nyilvános Ajánlatételben kerül pontosan meghatározásra.

Az Euró Magyar Állampapírok vásárlói

Az Euró Magyar Állampapírokat devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek vásárolhatják meg.

Nyilvános forgalomba hozatal módja

Az Euró Magyar Állampapír sorozatainak forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik. Az Euró Magyar Állampapír forgalomba hozatali ára a forgalomba hozatal első napján a névértékkel, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összegével egyezik meg.

Vételár kiegyenlítésének módja

Az Euró Magyar Állampapír vételárának fedezetét készpénzben (euróban), bankkártyával, vagy átutalással teljesítheti.

Átutalás esetén az utalásának kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

Jogosult számla IBAN formátuma (külföldről vagy belföldről indított euró utalás esetén)*

HU18 1901 7004 8810 4264 7010 0001

Jogosult számlaszáma

(kizárólag belföldről indított euró utalás esetén)*

19017004-88104264-70100001

Jogosult neve

Magyar Államkincstár

Jogosult székhelye

1054 Budapest, Hold u. 4.

Jogosult bank azonosító kódja

(SWIFT BIC)

MANEHUHB

A jogosult bankjának neve

Magyar Nemzeti Bank

A jogosult bankjának címe

1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Közlemény

az első nyolc karakteren az érintett értékpapír vásárlójának értékpapír nyilvántartási-számla 8 jegyű száma** 

 

az érintett értékpapír nyilvántartási-számla tulajdonosának neve/megnevezése

*Belföldről indított euró utalás esetén mindkét formátum alkalmazható, azonban azok költségei eltérhetnek egymástól. Javasoljuk, hogy az átutalással kapcsolatban felmerülő költségekről előzetesen tájékozódjon számlavezető pénzintézeténél. Mindkét formátumú számlaszám kizárólag euró utalás fogadására alkalmas, az ettől eltérő devizanemben érkező utalás nem kerül befogadásra. Az átutalt euró összeg jóváírása az ügyfél saját ügyfélszámláján a Forgalmazó Magyar Nemzeti Banknál vezetett számláján történő jóváírást követő T+1 munkanapon történik meg.

 **Ennek a számnak a helyes feltüntetése az azonosítás feltétele.

A Euró Magyar Állampapír vásárlásának feltételeiről további információt „A Magyar Államkincstár speciális szerződési feltételei az euróban kibocsátott állampapírok forgalmazásával kapcsolatosan” elnevezésű dokumentumban talál, melyet az Ismertetők fülön érhet el.

További információkat az egyes állampapírok Nyilvános Ajánlattételében, vagy Ismertetőjében talál, melyeket az Aktuális nyilvános ajánlattételek fülön érhet el.

Online értékesítés, ügyintézés*

* Az Államkincstár online értékesítési szolgáltatásainak igénybevételéhez  Elektronikus csatorna szerződés megkötése szükséges!