A Magyar Államkincstár vissza nem térítendő támogatást nyújtott a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piaci visszatérésének támogatása céljából. A támogatás folyósítása az ország egész területén biztosított volt, a kevésbé fejlett régiókban európai uniós finanszírozás, a Közép-magyarországi Régióban pedig hazai költségvetési forrás révén.

A kiadott közlemény tájékoztatást nyújtott a kisgyermeket nevelők részére az érintett GINOP pályázati felhívás (GINOP-5.3.11-18) szerint továbbadott támogatási konstrukció keretében, illetve a Közép-magyarországi Régióban megvalósult program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás feltételeiről, lebonyolítási módjáról, és speciális követelményeiről.

A támogatás keretében a Kincstár maximum havi 40 ezer forint összeghatárig nyújtott támogatást a nem önkormányzati fenntartású családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, bölcsőde, mini bölcsőde, valamint a napközbeni gyermekfelügyelet személyi térítési díjára vonatkozóan. Amennyiben a gyermek elhelyezéséért fizetett díj kevesebb, mint 40 ezer forint volt, akkor a támogatás összege a bölcsődei havidíj összegével megegyező volt, amennyiben pedig meghaladta a 40 ezer forintot, akkor a különbözetet a szülőknek kellett fedezniük.

A támogatási kérelmeket 2019.08.09-től 2023.03.31-ig lehetett benyújtani.

A projekt a kevésbé fejlett régiókban 100%-ban európai uniós forrásból, összesen 2 380 000 000 Ft támogatásban részesült.

A Közép-magyarországi Régióban pedig 100%-ban hazai költségvetési forrásból, összesen 1 632 341 458 Ft támogatásban részesült.

A projekt befejezésének dátuma: 2023.10.31.