2016. január 1. napjától kezdődően lehetősége van az értékpapírszámlájuk előző naptári hónap utolsó napjára vonatkozó adatait anonim módon a Magyar Nemzeti Bank internetes felületén (https://eszlaweb.mnb.hu) ellenőrizni.

E lehetőség célja, hogy erősítse az Ügyfelek pénzügyi szektorba vetett bizalmát azáltal, hogy a lekérdezési lehetőséggel élve minden Ügyfél ellenőrizheti, hogy megegyezik-e az értékpapír nyilvántartási-számla szerződés alapján megküldött számlaértesítőben foglalt adattartalom az adatszolgáltatással.

Az MNB honlapján az értékpapírszámla- és ügyfélszámla-egyenlegének lekérdezéséhez belépési azonosító (a továbbiakban: MNB belépési azonosító), valamint jelszó (a továbbiakban: MNB jelszó) szükséges.

Bővebb tájékoztatást a Letölthető dokumentumok közt található "Tájékoztatás MNB belépési azonosítóról és jelszóról" elnevezésű dokumentumban talál.