A könyvviteli szolgáltatást végzőknek a nyilvántartásba vétel iránti kérelme kizárólag hivatalos úton, az alábbi elérhetőségeken kezdeményezhető.

  • Postai úton: a Pénzügyminisztérium, Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály,
    Felügyeleti Osztály (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. vagy 1369 Budapest, Pf. 481.)
  • Elektronikus úton: https://epapir.gov.hu/
  • Személyesen: a Magyar Államkincstár bármelyik vármegyei igazgatóságán

Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó tájékoztatót ITT találja

A regisztrációhoz szükséges nyomtatványcsomag a Magyar Államkincstár területi szerveinél szerezhető be, illetve az alábbi linkekre kattintva letölthetőek.

A nyilvántartásba vétel átvételi elismervényéhez csatolni kell :

- új igazolvány kiállításának kérelmezésekor (névváltozás, szakterület-kiegészítés) a korábban kiállított eredeti igazolványt,

- kitöltött, aláírt adatlapot,

- a szakképesítés megszerzésétől számított legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, vagy ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot (egyenértékű szakképesítés alapján a regisztrációra 2017. december 31-ig volt lehetőség),

- a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a megjelölt szakterületre előírt továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás másolatát,

- szakképesítést, végzettséget igazoló okirat másolatát,

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy kitöltött, aláírt erkölcsi bizonyítványt kérő lapot (postahivatalokban szerezhető be). A „büntetlen előélet” rovat mellett a „nem állok foglalkozástól eltiltás hatálya alatt” rovat megjelölése is szükséges,

- 1 db, 6 hónapnál nem régebbi igazolványképet, melynek hátoldalán fel van tüntetve a kérelmező neve, születési dátuma,

- igazoló dokumentumot az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről.