A központi kezelésű előirányzatok könyvvezetése

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet alapján a Magyar Államkincstár látja el annak 1. számú mellékletében meghatározott központi kezelésű előirányzatok és az 1. melléklet szerinti központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos finanszírozási bevételek és kiadások könyvvezetési és beszámolási feladatait. Éves költségvetési beszámolót kell készíteni a központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetéséről és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos finanszírozási bevételekről és kiadásokról és az állam ezzel összefüggő vagyonának alakulásáról.
Az éves költségvetési beszámoló részei:

• a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító költségvetési jelentés,
• a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító

- mérleg,
- eredmény-kimutatás,
- kiegészítő melléklet.

A korábbi évek nemzetgazdasági elszámolások könyvviteli mérlegei a Letölthető anyagok között találhatók.

IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS

A Kincstár készíti el az államháztartási számviteli kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott központi kezelésű előirányzatokra, és az 1. melléklet szerinti központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos finanszírozási bevételekre és kiadásokra vonatkozó időközi mérlegjelentést.

A 2019.évi mérlegjelentés űrlapjait, kitöltési útmutatóját és segédletét ide kattintva érheti el.