A Kincstár által könyvelt központi kezelésű előirányzatok könyvvezetése

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet alapján a Magyar Államkincstár látja el annak 1. mellékletében meghatározott központi kezelésű előirányzatok és az azokkal kapcsolatos finanszírozási bevételek és kiadások könyvvezetési és beszámolási feladatait. A könyvvezetés adataiból a Magyar Államkincstár éves költségvetési beszámolót készít 2022.évtől elkülönítve a beszámolási kötelezettségébe tartozó központi kezelésű előirányzatokat (PIR:100000) a kincstári elszámolások mérlegétől (PIR:100100).

Az éves költségvetési beszámoló részei:

  • a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító költségvetési jelentés,
  • a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító

- mérleg,

- eredmény-kimutatás,

- kiegészítő melléklet.

Időközi mérlegjelentés

A Kincstár készíti el az államháztartási számviteli kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott központi kezelésű előirányzatok és az azokkal kapcsolatos finanszírozási bevételeinek és kiadásainak időközi mérlegjelentését (PIR: 100000) továbbá a kincstári elszámolásokra vonatkozó időközi mérlegjelentését (PIR: 100100).

Adott év mérlegjelentés űrlapjait, kitöltési útmutatóját és segédletét ide kattintva lehet megtekinteni.