Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) VIII. Fejezete – „Az államháztartás ellenőrzési rendszere” – szerint külső ellenőrzést az Állami Számvevőszék mellett a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) is végezhet.

Az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség szabályszerű teljesítésének biztosítása. A kincstári ellenőrzés a beszámolás és adatszolgáltatás szabályszerű teljesítésének biztosítására irányuló külső ellenőrzés.

A Kincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 115/A. § alapján, a kincstári ellenőrzést az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott éves terv alapján végzi.

A szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés lefolytatása során a Kincstár ellenőrzési jogköre az Áht. 68/B. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv

a) számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének,

b) az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. alcím (107-108. §) alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének,

c) az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.

Az Áht. 68/B. § (3) bekezdése értelmében a kincstári ellenőrzés szakmai szabályait, módszereit a kincstár az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével alakítja ki.