Kiegészítő adatkezelési tájékoztató

8. számú függelék - Kiszervezett tevékenységek, közvetítők

2022.04.06. 17:39

8. számú függelék - Kiszervezett tevékenységek, közvetítők

2022.04.06. 17:39

Kiegészítő adatkezelési tájékoztató (befektetési szolgáltatások)

2022.10.28. 07:52

Kiegészítő adatkezelési tájékoztató (befektetési szolgáltatások)

2022.10.28. 07:52

Adattovábbítási nyilatkozat

2022.04.06. 17:39

Adattovábbítási nyilatkozat

2022.04.06. 17:39

Valutaváltási tájékoztató

2022.04.06. 17:39

Valutaváltási tájékoztató

2022.04.06. 17:39

Megőrzési idők

2022.04.06. 17:39

Megőrzési idők

2022.04.06. 17:39

Értelmező rendelkezések

2022.04.06. 17:39

Értelmező rendelkezések

2022.04.06. 17:39

Legfontosabb jogszabályok listája

2022.04.06. 17:39

Legfontosabb jogszabályok listája

2022.04.06. 17:39

Tudnivalók, ügyintézés

A Magyar Államkincstár az állam által kibocsátott, állami kezességvállalással garantált értékpapírokat forgalmaz. Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője, a Magyar Állam áll. 

Lejáratkor a tőke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra az állam értékhatártól függetlenül garantálja a kifizetést, mely követelés az állammal szemben nem évül el.

Az állampapírokba történő befektetés előnyei

  • Biztonság: az állampapír az egyik legbiztonságosabb befektetési forma, mivel visszafizetése államilag garantált (állami garancia a névértékre és a kamatra, a követelés nem évül el).
  • Magas, előre kiszámítható hozam: sokszor az egyéb befektetéseket meghaladó hozamot biztosít; amely előre pontosan kiszámítható, amennyiben a befektető az értékpapírokat a futamidő végéig megtartja.
  • Likviditás: az állampapírok másodlagos piaci forgalomban, piaci áron, lejárat előtt értékesíthetők.
  • Rugalmasság: változatos, többféle futamidő és címletezés.

A Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzata a Magyar Államkincstár által végzett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások végzésének általános feltételeit tartalmazza.

A Magyar Államkincstár és Ügyfele között állampapír-forgalmazás keretében létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatban foglaltak az irányadóak.

A Magyar Államkincstár hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatát a Letölthető dokumentumok közt érheti el.

A Magyar Államkincstár befektetési szolgáltatási tevékenységével kapcsolatosan kelt kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatójának célja (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: „Adatkezelő”) Általános adatkezelési tájékoztatójának kiegészítése, az Adatkezelő által végzett befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenysége során végzett adatkezelés feltételeinek pontosítása. 

Az Adatkezelő Kiegészítő adatkezelési tájékoztatóját a Letölthető dokumentumok közt érheti el.

Az Adatkezelő Általános adatkezelési tájékoztatóját ide kattintva érheti el.