A 2019. évi vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályait a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet szabályozza.

A helyi önkormányzat támogatást igényelhet

 • az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által fenyegető veszély bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé váló, indokolt védekezés kiadásainak részbeni vagy teljes támogatására;
 • a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével - a helyi önkormányzat tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagy helyi önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett épületet, építményt, partfalat vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épületet sújtó, előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni támogatására, valamint
 • ha a szúnyogok által okozott ártalom óránkénti mértéke a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak nyilatkozata szerint csípésszámban kifejezve személyenként meghaladja az 50 csípést - katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés többletkiadásainak részbeni támogatására.

A vis maior támogatáshoz kapcsolódóan a Kincstár területileg illetékes vármegyei Állampénztári Irodája az alábbi feladatokat látja el:

 • elvégzi a benyújtott vis maior pályázatok szabályszerűségi felülvizsgálatát;
 • szükség szerint elvégzi pályázatok hiánypótoltatását;
 • véleményezi a pályázatokat, amennyiben
  • a pályázat megfelelő, szabályszerűségi véleményével együtt továbbítja azokat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium (továbbiakban: minisztérium) részére;
  • a pályázat nem megfelelő, erről - felülvizsgálati lap csatolásával - tájékoztatást küld a minisztériumnak és értesíti a helyi önkormányzatot;
 • nyilvántartást vezet a vis maior pályázatokról és a támogatásokról;
 • a miniszter utalványozása alapján folyósítja a támogatásokat;
 • elvégzi az elszámolások ellenőrzését, szükség szerint dönt a visszafizetési kötelezettségekről, ellenőrzi a visszafizetési kötelezettségek teljesítését, melyről naprakész nyilvántartást vezet és havonta adatot szolgáltat a miniszternek és a vármegyei igazgatóság Államháztartási Irodája (továbbiakban: ÁHI) részére;
 • elvégzi a biztosításokhoz kapcsolódó ellenőrzéseket.

A vis maior támogatásokhoz kapcsolódó, minisztérium által üzemeltetett EBR42 információs rendszer elérhetősége: http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat