A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 1/A.§. szerint:

„A lefoglalt külföldi pénzt (…) a hatóság hetvenkét órán belül, de legkésőbb a lefoglalást követő harmadik munkanapon átadja a Magyar Államkincstár hatóság székhelye szerint illetékes területi szervének (továbbiakban: Kincstár területi szerve), amely azokat az eljáró hatóság további intézkedéséig hatósági letétként kezeli.” (…) „Az átadás alkalmával a Kincstár területi szervével írásban közölni kell a büntetőügy számát, valamint a terhelt adatait.”

Az Európai Unió területére belépő, vagy azt elhagyó készpénz ellenőrzésének végrehajtásáról, annak részletes szabályairól, valamint a kiszabott bírság bevételezésének rendjéről szóló 35/2013.(IX.3.) NGM rendelet 3.§ szerint:

„A vámhatóság az ideiglenes biztosítási intézkedésként visszatartott külföldi készpénzt a biztosítási intézkedés foganatosítását követő 5 munkanapon belül köteles a Kincstár illetékes területi szerve részére beszállítani.”

Külföldi pénzek átvétele

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a hatóság képviselői által a fenti jogszabályok alapján

  • személyesen letétbe helyezni kívánt külföldi pénzek átvétele kizárólag a Kincstár illetékes területi szervénél, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Állampapír- és Pénzforgalmi Osztályánál (1139 Budapest, Váci út 71.) történik, munkanapokon: 8 és 12 óra között.

A Kincstár részére

  • értéklevélben megküldött külföldi pénzeket a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Állampapír- és Pénzforgalmi Osztály (1139 Budapest, Váci út 71.) címére kell továbbítani, az értéklevélen feltüntetve a „hatósági letét” megjelölést.

A külföldi pénzek személyes átadásakor az eljáró hatóság megnevezését, címét, ügyszámát és a terhelt/lefoglalást szenvedő/eljárás alá vont személy adatait tartalmazó iratokat (pl. lefoglaló határozat, bűnjeljegyzék másolata stb.) csatolni kell.

Értéklevélben történő megküldés esetén ezeket az iratokat az értéklevél-borítékban a pénzzel együtt kell elhelyezni.

A hatóság képviselői által személyesen letétbe helyezni kívánt külföldi pénzt a Kincstár mennyiségi átvétellel (darabszám szerint címletezve, állítólagos értékkel) veszi át, melyről ideiglenes átvételi elismervényt állít ki. A végleges letéti átvételi elismervényt a Kincstár a feldolgozást követően (eredet- és forgalomképesség vizsgálat) ajánlott levélben küldi meg a letevő hatóság részére.

Az értéklevélben megküldött külföldi pénzről szóló átvételi elismervényt – annak feldolgozását követően – ugyancsak ajánlott levélben küldi meg a Kincstár a letevő hatóság részére.

Jogerős határozatok megküldése

A Kincstár által kezelt külföldi pénzekről rendelkező jogerős határozatokat a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Hatósági Letétkezelő Osztály (1054 Budapest, Hold u. 4.) címre kell megküldeni. Amennyiben a jogerős határozat úgy rendelkezik, hogy a letétben kezelt külföldi pénzt magánszemélynek kell kiadni, a magánszemélyek a letét felvételét személyesen a Hatósági Letétkezelő Osztályánál kezdeményezhetik (munkanapokon: 9 és 13 óra között).

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a jelen tájékoztatóban szereplő eljárásrend kizárólag a Kincstár által a fenti jogszabályok alapján kezelt külföldi pénzekre vonatkozik, a lefoglalt forintösszegekre nem.

A hatósági letétekről részletesebb információ az alábbi telefonszámon kérhető:

Dr. Kovács Judit jogtanácsos / 06 1/ 327-53-49

Magyar Államkincstár