Tájékoztató a hatósági letétek átvételéről

 

A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 1/A.§. szerint:

„A bizonyítási eszköznek nem minősülő lefoglalt külföldi pénzt a hatóság legkésőbb a lefoglalást követő harmadik munkanapon átadja a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Állampapír- és Pénzforgalmi Osztályának (továbbiakban: Kincstár), amely azokat az eljáró hatóság további intézkedéséig hatósági letétként kezeli. Az átadáskor a Kincstárral írásban közölni kell a büntetőügy számát és az egyedi bűnjelszámot”. Tájékoztatni kell továbbá a Kincstárt az eljáró hatóság megnevezéséről, címéről, ügyszámáról, és mellékelni kell a terhelt/lefoglalást szenvedő/eljárás alá vont személy adatait tartalmazó iratokat (például: lefoglaló határozat, bűnjeljegyzék másolata).

Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2021. évi XLI. törvény9.§ (1) bekezdése szerint:

„A vámhatóság a 12. § szerinti biztosítási intézkedésként, valamint a 8. § szerint zár alá vett, Rendelet 2. cikk (1) bekezdés a) pont i. és ii. alpontja szerinti készpénzt az intézkedés foganatosítását követő 5 munkanapon belül köteles a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) hatáskörrel rendelkező területi szerve részére beszállítani, és egyidejűleg írásban kezdeményezi a Kincstár által jegyzett és forgalmazott külföldi fizetőeszközök Kincstár deviza-letéti számláján történő letétbe helyezését, valamint a Kincstár által nem jegyzett és nem forgalmazott külföldi fizetőeszközök Kincstár általi őrzését és kezelését.”

Külföldi pénzek átvétele

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a hatóság képviselői által a fenti jogszabályok alapján

  • személyesen letétbe helyezni kívánt külföldi pénzek átvétele kizárólag a Kincstár illetékes területi szervénél, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Állampapír- és Pénzforgalmi Osztályánál (1139 Budapest, Váci út 71.) történik, munkanapokon: 8:00 és 12:00 óra között.

 

  • MPL Üzleti csomagként (a továbbiakban: üzleti csomag, korábban értéklevél) a Kincstár részére megküldött külföldi pénzeket a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Állampapír- és Pénzforgalmi Osztály (1139 Budapest, Váci út 71.) címére kell továbbítani, az üzleti csomagon feltüntetve a „hatósági letét” megjelölést.

külföldi pénzek személyes átadásakor az eljáró hatóság megnevezését, címét, ügyszámát és a terhelt/lefoglalást szenvedő/eljárás alá vont személy adatait tartalmazó iratokat (pl. lefoglaló határozat, bűnjeljegyzék másolata stb.) csatolni kell.

Üzleti csomagként történő megküldés esetén ezeket az iratokat a küldeményben a pénzzel együtt kell elhelyezni.

hatóság képviselői által személyesen letétbe helyezni kívánt külföldi pénzt a Kincstár mennyiségi átvétellel (darabszám szerint címletezve, állítólagos értékkel) veszi át, melyről ideiglenes átvételi elismervényt állít ki. A végleges letéti átvételi elismervényt a Kincstár a feldolgozást követően (eredet- és forgalomképesség-vizsgálat) hivatali kapun keresztül küldi meg a letevő hatóság részére.

Az üzleti csomagként  megküldött külföldi pénzről szóló átvételi elismervényt – annak feldolgozását követően – ugyancsak hivatali kapun keresztül küldi meg a Kincstár a letevő hatóság részére.

Jogerős határozatok megküldése

A Kincstár által kezelt külföldi pénzekről rendelkező jogerős határozatokat a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Hatósági Letétkezelő Osztály (1139 Budapest, Váci út 71.) címre kell megküldeni. Amennyiben a jogerős határozat úgy rendelkezik, hogy a letétben kezelt külföldi pénzt magánszemélynek kell kiadni, a magánszemélyek a letét felvételét személyesen a Hatósági Letétkezelő Osztályánál kezdeményezhetik (munkanapokon: 9:00 és 13:00 óra között).

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a jelen tájékoztatóban szereplő eljárásrend kizárólag a Kincstár által a fenti jogszabályok alapján kezelt külföldi pénzekre vonatkozik, a lefoglalt forintösszegekre nem.

A hatósági letétekről részletesebb információ az alábbi telefonszámon kérhető:

Dr. Stickel Violetta Ilona osztályvezető 06 1/452-8723

Magyar Államkincstár