A Turisztikai célelőirányzattal kapcsolatos főbb irányelveket a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatának szabályairól szóló 1/2001. (I:5.) GM rendelet valamint a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet és módosításai határozzák meg. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a pályázati felhívás és a kapcsolódó tájékoztatók az irányadók.

A Magyar Államkincstár a megvalósítás helye szerint illetékes Vármegyei Igazgatóságainak Állampénztári Irodáin (Iroda), valamint a Támogatásokat Közvetítő Főosztályon keresztül vesz részt a feladatok ellátásában.

A támogatási szerződések megkötése, a szerződések módosítása, a támogatások folyósítása, valamint a követeléskezelés a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. hatáskörébe tartozott. A turisztikai (idegenforgalmi) ágazat állami irányításával kapcsolatos feladat- és hatáskörök (ideértve az azokhoz szorosan kapcsolódó Turisztikai célelőirányzatból adódó kezelési feladatokat is) több alkalommal a központi közigazgatási szervek között átadásra-átvételre kerültek, amelyből adódóan az előirányzatot kezelő szervezet státuszában többszöri jogutódlás történt. A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. jogutód szervezete 2014. április 15-től a Nemzetgazdasági Minisztérium, majd 2016. április 26-tól a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium lett. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet hatályba lépésére tekintette a turizmussal és vendéglátással összefüggésben a Miniszterelnöki Kabinetiroda rendelkezik hatáskörrel.