A Kincstár vezeti a jogszabályban meghatározott kincstári körön belüli és kincstári körön kívüli számlatulajdonosok számláit, mely magába foglalja a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak nemzetgazdasági elszámolásai, a kiadások teljesítését, a bevételek beszedésére irányuló – jogszabályoknak megfelelően kezdeményezett – pénzügyi lebonyolítási feladatokat. Ennek keretében a kiadásokhoz kötődően fedezetet vizsgál, valamint formai ellenőrzéseket végez.

A Kincstár számlavezetési feladatait a szolgáltatási körébe tartozó, az Államháztartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott szervezetek számára kötelezően igénybe veendő szolgáltatásként teljesíti, melyért a jogszabályokban meghatározott díjakat, jutalékokat számolja fel, valamint bizonyos külső szolgáltatók által felszámított díjakat, jutalékokat az ügyfélszámlákra terheli. A Kincstár a forintban vezetett fizetési számlák esetében – a felsőoktatási intézmények hallgatói önköltség és adomány számlájának kivételével – kamatot nem fizethet, lekötött betéti alszámla nem nyitható.

A Kincstár a kincstári körbe tartozó ügyfelei által benyújtott fizetési megbízások teljesítését megelőzően likviditási és kiemelt előirányzatonkénti fedezetvizsgálatot végez. Kincstári körön kívüli számlatulajdonos ügyfél esetében csak likviditási fedezetvizsgálat történik.

A Kincstár számlavezetési feladatait az Áht.-ben, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a pénzforgalmi jogszabályokban, valamint az Áht. felhatalmazása alapján a Kincstár által kiadott Szabályzatokban foglaltak szerint teljesíti.

Devizaszámla vezetési tevékenysége során a Kincstár kezeli az Áht.-ben foglaltak szerint a nemzetközi szerződések alapján külföldről a magyar állam, illetve a Kincstár ügyfelei részére nyújtott támogatások befogadására és felhasználásuk lebonyolítására szolgáló számlákat, valamint kezeli a vonatkozó jogszabályokban meghatározott európai uniós forrásokat. A pénzforgalom a Kincstár Magyar Nemzeti Banknál (a továbbiakban: MNB) EUR, illetve USD devizanemben vezetett számláin bonyolódik. A Kincstár az MNB által alkalmazott feltételek figyelembe vételével díjakat számolhat fel, és kamatot fizethet, amelynek feltételeit a számlatulajdonossal kötött szerződésben rögzíti. Az átmenetileg felesleges pénzeszközök lekötésére a Kincstár 1, 3, illetve 6 hónapra fogad megbízást.