Gyermekvállalás támogatása

Kismamabérlet - Kisgyermekes bérletigazolvány

A kisgyermekes bérletigazolvány kiadása

A kedvezményes bérletre azok a személyek jogosultak, akik csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási díjban (GYED), gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), vagy gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesülnek.

A bérlet kiváltásához szükséges a CSED, GYED, GYES, GYET folyósításáról szóló, hat hónapnál nem régebbi eredeti igazolás, vagy az ellátást megállapító határozat.

A GYES, GYET tekintetében lakcím szerinti illetékes vármegyei kormányhivatal családtámogatási osztálya adja ki az igazolást a már megállapított és folyósított ellátás esetében. 

A CSED, GYED tekintetében társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató esetén a kifizetőhely, ennek hiányában a foglalkoztató székhelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénzbeli ellátási szakterülete adja ki az igazolást.

Annak, aki az ellátást most igényli, az igény benyújtásával egyidejűleg igazolás kiadására nincs lehetőség. Az ellátás megállapításáról a kormányhivatal határozatot hoz. Ilyen esetben nem szükséges külön igazolás, mert a bérlet kiváltásához az ellátást megállapító eredeti határozat is felhasználható.

A kisgyermekes bérletkedvezmény nem minden településen vehető igénybe, ezért az igazolás kérése előtt az önkormányzatnál érdemes érdeklődni.