Egyéb ellátások

Világbajnoki pótlék

Ki jogosult világbajnoki pótlékra?

A világbajnoki pótlékra kizárólag az a felnőtt világbajnokság egyéni, illetve csapat versenyszámában világbajnoki címet szerzett személy jogosult, aki sajátjogú nyugellátásban (öregségi nyugdíjban, ide értve a nők kedvezményes öregségi nyugdíját is) részesül.

A pótlékra jogosultság megállapítása

A pótlék megállapításához a Honvédelmi Minisztérium Sportigazgatásért és Sportfejlesztésért Felelős Államtitkársága által a világbajnoki pótlék folyósítása érdekében kiadott igazolás és a sportági szakszövetség versenyeredmény igazolása, illetve a világbajnoki cím elnyerését igazoló egyéb dokumentum szükséges. A pótlék a jogosultsági feltételek fennállása esetén a saját jogú nyugellátás megállapításának kezdő időpontjától állapítható meg, legkorábban a nyugdíjfolyósító szervhez beérkezett igazolás vagy igénybejelentést megelőző hatodik hónap első napjától. A pótlék megállapítása iránt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság intézkedik.

A világbajnoki pótlék összege

A pótlék összege 20.505 forint, személyi jövedelemadó mentes ellátás.

A pótlék folyósítása

A pótlékot a nyugdíjfolyósító szerv a nyugdíjjal együtt folyósítja.

Bejelentési kötelezettség

A pótlékban részesülő személy minden olyan tényt, adatot, körülményt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles bejelenteni, amely a pótlékra való jogosultságát, vagy a folyósítását érinti.