Önkormányzati ASP rendszer elemei:

A Keretrendszer az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásait keretbe foglaló adminisztrációs felület, innen indítható el az összes szakrendszer és minden más szolgáltatás.

A Keretrendszer felületén jelennek meg:

 • a Keretrendszer üzleti szolgáltatásai,
 • a szakrendszerek szolgáltatásai, valamint
 • a Keretrendszer és szakrendszerek adminisztrációs és üzemeltetési szolgáltatásai.

A Keretrendszer főbb funkciói:

Felhasználó-kezelés: A funkció segítségével felhasználó hozható létre, felhasználó szerkeszthető, illetve szükség esetén zárolható. A funkción keresztül lehet beállítani az egyes felhasználókhoz tartozó szerepköröket (jogosultságokat), amely biztosítja, hogy az adott ügyintéző csak azokat a szakrendszereket és azon belüli menüpontokat lássa, amelyben ténylegesen dolgozik.

Helyettesítések kezelése: A rendszer támogatja a helyettesítések kezelését oly módon, hogy nem felhasználók közötti helyettesítés értelmezett, hanem a felhasználók által birtokolt szerepkörök közötti helyettesítés. Ebből következik, hogy egy helyettesítés esetén nemcsak a helyettesíthető felhasználót szükséges megadni, hanem azt a szerepkört, szerepköröket, amelyekben helyettesíthető a felhasználó.

Rendszer adminisztráció: A funkció segítségével állíthatóak be azok a kényelmi paraméterek, amelyek segítik a Keretrendszer használatát. Pl.: beállítható, hogy az oldalakon hány sor jelenjen meg.

Üzleti napló: A funkcióval a rendszerben történő változásokat lehet lekérdezni, követni. Továbbá a felhasználó megkeresheti, hogy az adott változás mikor és ki által következett be.

Statisztika: Rendszerhasználati statisztika a csatlakozott önkormányzatok ügyintézőinek napi tevékenységével kapcsolatban. Pl.: utolsó belépés dátuma, gombhasználat, felhasználók száma stb.

Vezetői Információs Rendszer: Az egyes szakrendszerekkel kapcsolatos vezetői információk gyűjtésére szolgál.

Törzsadatmenedzsment: A modul használatával megtekinthetőek a Keretrendszerben elérhető országos törzsadatok, illetőleg a tenant településéhez tartozó címek karbantartására is itt van lehetőség.

Rendelkezési nyilvántartás (RNY): Itt tekinthetőek meg az ügyfelek rendelkezései, amely külön szolgáltatáshoz kötött.

Térképi modul: Használatával egy, vagy akár több cím is megjeleníthető a térképen, azonban a címekhez rögzíteni kell a GPS koordinátákat is.

EFER modul: EFER befizetés indítása az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP), valamint az űrlapkitöltő felületéről lehetséges. A tranzakciók részletei megjelennek a feldolgozó szakrendszer felületén. A Keretrendszerben lehetőség van a tenant egészére vonatkozó az EFER fizetési tranzakciók adatainak, valamint igazgatási ügyazonosítók lekérdezésére

Oktatási portál: Ez az alkalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy a rendszer felhasználói széles körű gyakorlati ismereteket szerezzenek a használt szakrendszerekkel kapcsolatban, és a rendszer biztosította lehetőségeket, előnyöket minél teljesebb körben kihasználhassák.

EAK modul: A modul célja, hogy az interfészes önkormányzatok az Elektronikus Anyakönyvi Nyilvántartásból le tudják tölteni az önkormányzatra vonatkozó elhalálozási információkat. A rendszercsatlakozó önkormányzatok ugyanezt a funkciót a Hagyaték szakrendszeren keresztül érik el.

Adó szakrendszer

Gazdálkodási szakrendszer

ASP Hiba- és igénybejelentő 

 

Az Önkormányzati ASP rendszer használatát, a felmerülő problémák kezelését a Kincstár központi telefonos ügyfélszolgálattal (+36-1-327-5840), e-mail küldési lehetőséggel (ASP Ügyfélszolgálat központi e-mail címe: asp.hd@allamkincstar.gov.hu), valamint az önkormányzati felhasználók számára is elérhető ASP Hiba- és igénybejelentő alkalmazással támogatja.

Az ASP Hiba- és igénybejelentő alkalmazással kapcsolatban további információ a https://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu oldalon található.

Az ASP Hiba- és igénybejelentő alkalmazás felületén – az egy hivatalt érintő bejelentések közös és átfogó kezelése érdekében – az összes, az ASP keretrendszerében jogosultsággal rendelkező felhasználó bejelentést tehet.

Az ASP Hiba- és igénybejelentő alkalmazás használatához a Keretrendszerben a tenant adminisztrátor által a „Helpdesk felhasználó” jogosultság kiosztása szükséges a felhasználók részére.

 

Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer

Az ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer feladata az önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanok nyilvántartása. A szakrendszer a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet szerint tartja nyilván a kataszterek adatait.

Főbb funkciói:

 • Kataszter-kezelés: A funkció segítségével lehetőség van kataszter (ezen belül betétlapok) létrehozására, módosítására, törlésére, telkek összevonására, illetve telekmegosztásra a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. A kataszterek adati megtekinthetőek és exportálhatóak a rendszerből.
 • Bruttó érték és becsült érték nyilvántartás: Bruttó érték nyilvántartás Q lapon, becsült érték nyilvántartás W lapon történik. Csak forgalomképes ingatlanoknál lehet W lapot rögzíteni, a forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes ingatlanok esetében a becsült érték közvetlenül módosítható a betétlapokon.
 • Táblázatos és fix riportok: A funkció segítségével a rendszerben lévő kataszterek adatai egyéni, önkormányzat által beállítható vagy előre beállított paraméterek szerint táblázatos formában exportálhatóak (pl.: kataszteri napló, ingatlanjelleg összesítő, módosítási napló).
 • OSAP 1616 statisztika listái: A rendszer előállítja az adatszolgáltatást érintő potenciális hibákat, a Kincstár vizsgálata szerinti hibalistát, illetve vizsgálja a 10 % feletti eltéréseket.
 • Kataszterek egyéb hibalistái, figyelmeztető üzenetei: Lehetőség van lekérdezni a lapon belüli összefüggések és lapok közötti összefüggések figyelmeztető üzeneteit, amely alapján szükség esetén javíthatóak az egyes kataszterek.
 • Statisztika: A rendszer előállítja az OSAP1616 és OSAP1390 statisztikákat. Az előállított statisztikák megtekinthetőek, illetve xml (OSAP1616) és rtf (OSAP1390) formátumban exportálhatóak. Az előállított xml benyújtható a Kincstár területi igazgatóságához.
 • Migráció: A rendszer meghatározott struktúra alapján alkalmas az előző rendszerből történő adatbeemelésre, illetve az ASP rendszerből történő adatkicsatolásra is.
 • Egyeztetés az eszköznyilvántartással: A funkció biztosítja az Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer és a Gazdálkodási szakrendszer (KATI modul) közötti integrációs kapcsolatot, mely alapján a Gazdálkodási rendszerből átvehetőek az adott időszakra történő bruttó érték változások. Ez biztosítja, hogy a mérlegadatok és az ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerben található bruttó érték adatok megegyezzenek.

A szakrendszer támogatja a következő adatszolgáltatások előállítását:

 • OSAP 1616 statisztika – „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról” adatszolgáltatás
 • OSAP 1390 statisztika – „A helyi közutak adatai” adatszolgáltatás

Az ASP rendszer részeként bevezetett ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer az ASP rendszeren belül önálló rendszerként, illetve a Gazdálkodási szakrendszerrel integrált módon is használható.

Az ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer alkalmas a korábban használt rendszerből történő adatok átemelésére (migrálására), ehhez migrációs struktúrát biztosít. Ha az adatállomány kezelhető nagyságú, lehetőség van az adatok közvetlen rendszerbe történő rögzítésére is.

Ipar- és kereskedelmi szakrendszer

 

Települési Portál

Az ASP szakrendszerei közül a Települési portál opcionálisan választható szolgáltatás, amely a „hagyományos” települési hír- és információs honlapok tartalmán és szolgáltatásain kívül közvetlen hozzáférést biztosít a lakosság és a vállalkozások számára az elektronikus ügyintézői felületet (E-önkormányzat portál) szolgáltatásaihoz. A Települési portál olyan felületet nyújt az önkormányzatok számára, amelynek segítségével bemutathatják településüket, működési folyamataikat, elérhetővé tehetik dokumentumaikat, hírt adhatnak eseményeikről. Összegyűjtve jeleníthetnek meg híreket, információkat a településről, az önkormányzatról, a hivatalról, az intézményekről.

A portál telepítését követően az önkormányzatnak műszaki üzemeltetési feladata nincs. A tartalom feltöltési és karbantartási feladatok ellátásáért az önkormányzat által kijelölt munkatárs felelős, az önkormányzatoknak kizárólag a honlap szerkesztésével kell foglalkoznia.

Különösen ajánlott azoknak az önkormányzatoknak:

 • amelyek a kor elvárásainak megfelelő, korszerű honlapot kívánnak fenntartani,
 • amelyek nem akarnak havonta jelentős összegeket költeni az üzemeltetésért (pl. külső szolgáltatói függés),
 • amelyeknek fontos a biztonság,
 • amelyeknek fontos, hogy az esetleges behatolási kísérletek elkövetői hasonló elbírálásban részesüljenek, mint a magyarorszag.hu oldal esetén történő behatolási kísérletek esetén,
 • amelyek már egy alapszintű szövegszerkesztői ismerettel is komplett weboldalakat képesek fenntartani.

A Települési portál főbb funkciói:

 • Tartalomkezelés: a települési portál egy nyílt forráskódú szoftverre, a Drupal portálmotor és tartalomkezelő eszközre épül. A Drupal egy könnyen kezelhető, felhasználóbarát rendszer, amely a település híreinek, információinak, dokumentumainak feltöltéséhez, karbantartásához alapszintű szövegszerkesztési és Internetes ismeretekkel is használható. A Drupal tartalomkezelő alkalmazása lehetőséget biztosít a megfelelő jogokkal rendelkező önkormányzati felhasználók számára, hogy a portálon szabványos szerkesztőfunkciók segítségével szöveges, táblázatokkal, illetve képekkel, videókkal illusztrált információkat helyezzenek el, és azok jóváhagyást követően Interneten keresztül elérhetők legyenek.
 • Portál arculat: a Települési portál, mint szerkezetkész honlap kerül telepítésre az önkormányzat számára.
 • Testre szabhatóság: a Települési portál a csatlakozó önkormányzatok számára több ponton is lehetőséget ad a portálséma testre szabására. A szerkezeten nem változtatva az önkormányzati tartalomfelelős egyéni beállításokat alkalmazhat:
  • menürendszer: a fejlesztés által kialakított menürendszerből csak azon elemek jelennek meg, amelyekhez az önkormányzati tartalomfelelős valamilyen tartalmat már feltöltött,
  • képvilág: a nyitóoldal fejlécében az egyéni arculat kialakításához lehetőség van a települési sajátosságok, helyi jelképek, fényképek, stb. használatára.
 • Tárhely: az ASP központ az előzetes tanulmányok alapján 5 GB tárhely áll rendelkezésre települési portálonként.