Tisztelt Ügyfelünk!

A Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztály hatáskörébe tartozik az alábbi feladatok ellátása:

1.) Követelések nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatos feladatok:

  • Családtámogatási ellátásokkal és a fogyatékossági támogatással kapcsolatosan keletkezett tartozások kezelése.
  • Nyugdíjbiztosítási ellátásokkal és megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos tartozások kezelése.
  • A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság végleges fizetésre kötelező döntései kapcsán keletkezett követelések nyilvántartása és kezelése.
  • Pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokkal kapcsolatos követeléskezelési feladatok ellátása.
  • A babaváró támogatással, a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával, a gyermekeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásával, a bölcsődei támogatással és ösztöndíjprogrammal, a rozsdaövezeti lakásvásárlással, az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásával, illetve a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatással kapcsolatosan keletkezett tartozások kezelése.

2.) Az ügyfél tartozásával kapcsolatban tartozásigazolást / egyenlegközlést kérhet.

3.) Méltányossági kérelmek (tartozás elengedése/mérséklése), fizetési kedvezmények (részletfizetési kérelem, fizetési halasztás) tárgyában benyújtott kérelmek elbírálása:

A) Méltányossági kérelmek (tartozás elengedése/mérséklése):

A fennálló tartozáshoz kapcsolódóan a tartozás méltányosságból történő elengedésére, mérséklésére vonatkozó kérelem nyújtható be az alábbi tartozások esetén:

  • családtámogatási ellátás tartozások, illetve
  • a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által hozott fizetésre kötelező döntések kapcsán keletkező tartozások, valamint
  • a pénzbeli egészségbiztosítási tartozások tekintetében.