Az önkormányzati ASP rendszer (a továbbiakban: ASP rendszer) egy korszerű informatikai integrált rendszer, amelyet az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályoz. Az ASP rendszerhez több lépcsőben csatlakoztak az önkormányzatok (rendszer illetve interfészes csatlakozás útján) a Korm. rendeletben meghatározottak szerint. Az ASP rendszer korszerű informatikai megoldásokat biztosít az önkormányzatok részére, amely egyrészt támogatja az önkormányzatok egyes szakrendszeri ügyintézéseit, illetve egyben elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat nyújt a helyi lakosság és a vállalkozások számára.

Az ASP rendszer szakrendszerekből, keretrendszerből támogató rendszerekből és az adattárházból áll.

Az ASP rendszer az alábbi szakrendszereket tartalmazza: az önkormányzati adórendszer, a gazdálkodási rendszer, az ingatlanvagyon-kataszter rendszer, az iratkezelő rendszer, az ipar- és kereskedelmi rendszer, a hagyatéki-leltár rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer és űrlap-szolgáltatás, és önkormányzati települési portál rendszer.

Az ASP rendszer egyszerre biztosít előnyöket az önkormányzatoknak, a helyi lakosoknak és vállalkozásoknak, valamint a fenntartó államnak. Az ASP rendszer által az állampolgárok és vállalkozások korszerű és egységes e-közigazgatási szolgáltatásokat használhatnak, a helyhatóságok pedig a feladataik ellátását és belső működésüket támogató, a korszerű felhő-technológián alapuló rendszerhez jutnak, amelynek kiépítése és üzemeltetése nem igényel többlet ráfordítást a helyi önkormányzat költségvetéséből. Az ASP rendszer egyik legfőbb előnye, hogy az önkormányzatoknak saját beruházási és fenntartási költségek nélkül van lehetőségük használni a rendszert. A kiemelkedő szintű informatikai biztonság mellett az ASP rendszer a jogszabályi változásokat központi szinten folyamatos jelleggel követi, amelyről az önkormányzatokat tájékoztatja. A fenntartó állam oldaláról vizsgálva az Önkormányzati ASP adattárházba bekerülő anonimizált adatok elemzésével lehetővé teszi a döntéshozóknak, hogy valós időben, egységes és átlátható adatbázisok segítségével kövessék nyomon az önkormányzatok gazdálkodását. A rendszerből kinyerhető heterogén statisztikák és a gyorsan kidolgozható egyedi elemzések segítségével lehetőség nyílik többek között az önkormányzati alrendszerek finanszírozásának finomhangolására, melynek segítségével elkerülhető, hogy egyes helyhatóságoknál a korábban tapasztalt mértékű adósság halmozódjon fel. Az adattárházban az önkormányzatok számára a mai követelményeknek megfelelő Vezetői Információs Rendszer került kialakításra, mely által a kisebb önkormányzatok esetében is az önkormányzati szervezeti kultúra szerves részévé válhat a tény alapú döntéshozatal.

Az ASP Projekt tekintetében bővebb és részletesebb információ tematikus felbontásban IDE kattintva érhető el.