Nemzetközi ügyek

Harmadik országgal érintett nemzetközi nyugdíjügyek

Mit jelent a „harmadik ország” kifejezés a magyar nyugdíjügy szempontjából?

A magyar nyugdíj megállapítása szempontjából az az ország minősül harmadik országnak, amellyel Magyarországnak a nyugdíj igények elbírálására vonatkozó nemzetközi egyezménye nincs, és erre az országra a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló európai uniós rendelet vagy megállapodás területi hatálya sem terjed ki.

Ezekben az esetekben a nyugdíj megállapítására és folyósítására csak a magyar jogszabályok kerülnek alkalmazásra, a harmadik országban szerzett biztosítási idők a magyar társadalombiztosítási ellátások megállapítása során nem bírnak jelentőséggel.

Nem minősül harmadik országnak, az Európai Unió tagállama, Izland, Norvégia, Liechtenstein, az Egyesült Királyság, Svájc, Ausztrália, Albánia, az Amerikai Egyesült Államok, Bosznia és Hercegovina, Észak-Macedónia, az Indiai Köztársaság, Japán, Kanada, Koreai Köztársaság, Koszovó, Montenegró Köztársaság, Moldovai Köztársaság, Mongólia, az Oroszországi Föderáció, a Szerb Köztársaság és Török Köztársaság.

Harmadik országnak tehát a felsorolt országokon kívüli országok minősülnek.

Hogyan kell igényelni a magyar ellátásokat, ha az igénylő harmadik országban is szerzett biztosítási időt?

A Magyarországon élő kérelmezők az általános szabályok szerint a kérelmezett ellátásnak megfelelő magyar igénylőlap kitöltésével igényelhetik az ellátásokat. Az igénybenyújtás módjáról bővebb tájékoztató az adott ellátástípushoz tartozó tájékoztatóban található.

Harmadik országban élő igénylő esetén a kérelmezett magyar ellátásnak megfelelően az alábbiakban felsorolt nyomtatványokon lehet igényelni:

A külföldön kitöltött nyomtatványon az igénylő személyazonosságát és aláírását közjegyzővel vagy Magyarország külképviseleti szervével hitelesíttetni kell. A külképviseletek elérhetőségeit a konzinfo.mfa.gov.hu honlapon találhatók.

A kitöltött és hitelesített magyar ellátás iránti igényt postán kell megküldeni a magyar nyugdíjszervnek, a borítékot az alábbiak szerin kell megcímezni:

 • Budapest Főváros Kormányhivatala
  H-1916 Budapest
 • hozzátartozói nyugdíj igénylése esetén, amikor az elhunyt jogszerző már nyugdíjban részesült:
  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
  H-1820 Budapest

Az igényt a kérelmező törvényes képviselője (gondnoka) vagy meghatalmazottja is előterjesztheti, a képviseletre vonatkozó okirat csatolásával.

Mit kell csatolni az igénybejelentéshez?

Az igényhez mellékelhetőek az igénylő, hozzátartozói nyugdíj esetén az elhunyt korábban el nem ismert magyar szolgálati idejére vonatkozó dokumentumok. Ilyen igazolás lehet többek között:

 • munkakönyv, foglalkoztatói igazolás, igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, bedolgozói kiskönyv, mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyv,
 • főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, végbizonyítvány, oklevél, ipari tanuló munkakönyv, szakmunkástanulói bizonyítvány, egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítvány, oklevél vagy szakképző iskolai tanulószerződés.

Valamennyi hozzátartozói nyugdíj igénylése esetén a halotti anyakönyvi kivonatot, özvegyi nyugdíj igénylése esetén a házassági anyakönyvi kivonatot, vagy az élettársi közösséget igazoló egyéb iratot, árvaellátás igénylése esetén az árva nappali tagozatos tanulmányait igazoló iskolai igazolást is be kell nyújtani.

Baleseti hozzátartozói nyugdíj igénylése esetén, ha magyar biztosítottként elszenvedett üzemi baleset elismeréséről szóló határozat rendelkezésre áll, a hozzátartozói nyugdíj igénylésével egyidejűleg azt is be kell nyújtani.

Az igénybejelentő nyomtatványhoz az alábbi pótlapok kitöltése is szükséges lehet:

 • foglalkoztatásra és a korkedvezményes időszakokra vonatkozó adatok megadására szolgáló pótlap itt tölthető le,
 • önálló tevékenységre vonatkozó adatok megadására szolgáló pótlap itt tölthető le
 • gyermekekre vonatkozó adatok megadásához használatos pótlap itt tölthető le.

Ha a kérelem külföldről, postán kerül megküldésre, az igénybejelentéshez mellékelt iratok másolatát közjegyzőnek vagy Magyarország külképviseleti szervének kell hitelesítenie. 

Mivel a harmadik országban szerzett biztosítási idő a magyar ellátás megállapítása során nem bír jelentőséggel, ezért az kizárólag a magyar szabályok alapján kerül elbírálásra. Az igényelt ellátásra vonatkozó külön tájékoztatóban található részletes tájékoztatás olvasható.

Mennyi idő alatt állapítják meg az ellátást?

Az ügyintézési határidő 60 nap.

A megállapított ellátást a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Az ellátás külföldre történő folyósításáról részletes információk a „Az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósítása” című tájékoztatóban találhatók, „A külföldön élő nyugdíjasok adatainak egyeztetése” című tájékoztatóban pedig az évenkénti adategyeztetési kötelezettségről található információ.

Mit kell tenni, ha nem ért egyet az eljárásban kiadott határozattal?

Fellebbezésre nincs lehetőség. Ha a határozat jogszabálysértő, akkor ellene 30 napon belül kereset benyújtásával lehet kérni, hogy vizsgálja felül a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszék.

Külföldön élő kérelmező esetén a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől kell kérni.

A keresetlevelet illetékmentesen a Budapest Főváros Kormányhivatalához kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető.

A kereset elektronikusan is előterjeszthető a https://epapir.gov.hu felületen. A belépést követően a „Jogorvoslat” témacsoportban a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása.” ügytípust kell kiválasztani.