Az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők tevékenységének folytatására irányuló nyilvántartásba vétele kizárólag hivatalos úton, az alábbi elérhetőségeken benyújtott kérelemmel kezdeményezhető.

  • Postai úton: a Pénzügyminisztérium, Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály,
    Felügyeleti Osztály (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. vagy 1369 Budapest, Pf. 481.)
  • Elektronikus úton: https://epapir.gov.hu/
  • Személyesen: a Magyar Államkincstár bármelyik vármegyei igazgatóságán.

Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó tájékoztatót ITT találja:

A nyilvántartásba vételhez szükséges letölthető nyomtatványok:

A nyilvántartásba vétel adatlapjához csatolni kell:

- legalább 20 kreditpont igazolása A 2020. január 1-jét követően tett tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentésben a bejelentőnek igazolnia kell, hogy a bejelentést megelőző 12 hónapban továbbképzési kötelezettségét megfelelően teljesítette. Ennek megfelelően a bejelentést megelőző 12 hónapban 20 kreditpontot szükséges összegyűjteni. Az elvégzett továbbképzésről szóló igazolások másolati példányait a tevékenység megkezdésének bejelentéséhez szükséges csatolni.

- szakképesítést igazoló okiratok másolatát,

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy kitöltött, aláírt erkölcsi bizonyítvány-kérőlapot. Az erkölcsi bizonyítvány kérő lapon a „büntetlen előélet” rovat mellett a „nem állok foglalkozástól eltiltás hatálya alatt” rovatot is meg kell jelölni.,

- 1 db, 6 hónapnál nem régebbi 2,5*3,2 cm-es igazolványképet, melynek hátoldalán fel van tüntetve a kérelmező neve, születési dátuma,

- igazoló dokumentumot az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről,

- szakmai önéletrajzot (adószakértői nyilvántartásba vételi kérelem esetén).

Az igazgatás szolgáltatási díj megfizetése teljesíthető banki átutalással is a Pénzügyminisztérium 10032000-01460658-00000000 számú bankszámlájára.