A pénzügyminiszter 3/2020. (VI. 30.) PM rendeletének 1. §-a alapján a szolgáltatónak legkésőbb 2023. szeptember 30-ig kell a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását benyújtania a Magyar Államkincstárhoz elektronikusan (eAdaton keresztül) és papír alapon.

Az elszámoláshoz szükséges formanyomtatvány és számlaösszesítő a Kapcsolódó anyagok menüpont alatt található. Az elszámoláshoz csatolni kell a kitöltött Számlaösszesítő nyomtatványt, valamint a számlák hiteles másolatát és a számlák kifizetését igazoló dokumentumok hiteles másolatát, továbbá amennyiben a támogatói okirat tartalmaz pénzforgalmi intézménnyel kötött megállapodásra vonatkozó előírást, annak csatolása is szükséges.

Az eredeti számlákra a másolat elkészítése előtt az alábbi záradékot kell rávezetni:

„a Magyar Államkincstár …………….. számú támogatói okirata terhére ………….. forint elszámolva”

A számla és a kifizetést igazoló dokumentumok hitelesítéséhez a másolatra rá kell vezetni, hogy „az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat” kelt, bélyegző, aláírás. Az aláírás feleljen meg a korábban a támogatás igénylése alkalmával benyújtott aláírási címpéldánynak.

Az elszámolást és mellékleteit elektronikusan az eAdat felületre kell feltölteni; papír alapon, postai úton a Magyar Államkincstár Támogatásokat Közvetítő Főosztály 1909 Budapest címre vagy személyesen a Magyar Államkincstár Ügyviteli és Iratkezelési Osztály Budapest, V. kerület Vadász utca 16. címre kell eljuttatni.