A pénzügyminiszter 3/2020. (VI. 30.) PM rendeletének 1. §-a tartalmazza: „A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet

a)     5. § (2) bekezdésében a „2020. június 30.” szövegrész helyébe a „2021. június 30.” szöveg,
b)    7. § (3) bekezdésében a „2022. szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „2023. szeptember 30-ig” szöveg,
c)       8. §-ában a „2020. július 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. július 31-ig” szöveg lép.”

Ennek értelmében az új terminálok telepítésének határideje 2021. június 30. A szolgáltató a támogatással érintett kártya-elfogadói szerződések 8. § szerinti adatairól vezetett, elkülönített, analitikus nyilvántartást 2021. július 31-ig köteles továbbítani az eAdaton keresztül a kezelő szerv részére, továbbá a szolgáltatónak legkésőbb 2023. szeptember 30-ig kell a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását benyújtania a Magyar Államkincstárhoz elektronikusan (eAdaton keresztül) és papír alapon.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye:

A „Bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatás” című felhívásra beérkezett támogatási igények meghaladták a rendelkezésre álló keretet, ezért a programot a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. november 14. 15 órától felfüggeszti. Támogatási kérelmek benyújtására ezt követően nem lesz lehetőség.


A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása lehetőséget ad arra, hogy a jogszabály szerinti szolgáltatók 2017. november 30-ig támogatást igényeljenek a Magyar Államkincstárnál, mint kezelő szervnél, annak honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) történő regisztrációt követően.

Fentiek alapján kérjük, hogy a mellékelt regisztrációs adatlap kitöltésével jelezzék, ha a Rendelet alapján támogatási igényt kívánnak benyújtani. A nyilatkozatot cégszerű aláírással, bélyegzőlenyomattal ellátva elektronikus úton a tkf(kukac)allamkincstar(pont)gov(pont)hu e-mail címre kérjük megküldeni.

A nyilatkozaton szereplő felhasználók e-mailben kapják meg a felhasználói azonosítójukat és jelszavukat.

A regisztráció nem szükséges abban az esetben, ha Önök a fent jelzett támogatás kapcsán már rendelkeznek felhasználói azonosítóval és jelszóval.

Regisztrációt követően az eAdat felületre kell a csatolt Igénylést, Felhatalmazó levelet, Nyilatkozatot, valamint a cégkivonatot és az aláírási címpéldányt feltölteni, valamint postai úton (Magyar Államkincstár Támogatásokat Közvetítő Főosztály 1909 Budapest) vagy személyesen (Budapest, V. kerület Hold u. 4.) a kezelő szerv részére eljuttatni. Az eAdat rendszerbe az Igénylést szerkeszthető word és cégszerűen aláírt pdf formátumban, a többi dokumentumot pdf formátumban kérjük feltölteni. Az Igénylés 1. pontjában azt a számlát kérjük feltüntetni, ahová a támogatás utalását kéri, a felhatalmazó levelet a szolgáltató valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető – számlájára vonatkozóan kérjük kitölteni.