2024. február hónapban az arra jogosultak részére 13. havi nyugdíj, illetve 13. havi ellátás utalására kerül sor. A kifizetés iránt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2024. február hónapban hivatalból intézkedik, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania.

Postai kifizetés esetén a 13. havi nyugdíj, illetve 13. havi ellátás a 2024. február havi ellátással együtt, a Magyar Posta Zrt. által meghatározott napon kerül kifizetésre, azonban az összege az utalványon a rendszeres havi ellátástól elkülönült sorban, külön feltüntetésre kerül.

Bankszámlára történő utalás esetén a 13. havi nyugdíj, illetve 13. havi ellátás külön utalási tételként, de a nyugdíjakkal azonos napon, 2024. február 12-én kerül ügyfeleink számláin jóváírásra.

A külföldön élő jogosult ellátásának EGT, illetve egyezményes államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalása esetén a 13. havi nyugdíj, illetve 13. havi ellátás a 2024. február havi ellátással összevonva, egy tételként kerül utalásra.

 A 13. havi nyugdíj

A 13. havi nyugdíjra az jogosult, aki 2023. év legalább egy napjára, valamint 2024 januárjára öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, vagy mezőgazdasági járadékban részesül.

Ha a jogosult több, a felsoroltak szerinti ellátásban részesül, a 13. havi nyugdíjra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.

A 13. havi ellátás

A 13. havi ellátás azokat a személyeket illeti meg, akik olyan pénzellátásra jogosultak, amely nem minősül nyugellátásnak, de évente a nyugdíjakkal azonos módon emelkedik.

2024. évben 13. havi ellátásban részesülnek mindazok, akik 2023. év legalább egy napjára, valamint 2024 januárjára

 1. korhatár előtti ellátásban,
 2. szolgálati járandóságban,
 3. átmeneti bányászjáradékban,
 4. táncművészeti életjáradékban,
 5. rokkantsági ellátásban,
 6. rehabilitációs ellátásban,
 7. baleseti járadékban,
 8. bányászok egészségkárosodási járadékában,
 9. fogyatékossági támogatásban,
 10. vakok személyi járadékában,
 11. rokkantsági járadékban,
 12. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
 13. polgármesterek közszolgálati járadékában,
 14. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
 15. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
 16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
 17. a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátásban,
 18. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben vagy juttatásban,
 19. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
 20. nemzeti gondozási díjban,
 21. házastársi pótlékban vagy
 22. házastárs után járó jövedelempótlékban

részesülnek.

A 13. havi ellátás megilleti

 • a 2024. januárban az előzőekben felsorolt saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan, az előző felsorolásban szereplő ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan, az előző felsorolás szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg, amelyben 2023. év legalább egy napjára részesült,
 • a 2024. januárban rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben 2023. év legalább egy napjára részesült.

Ha a jogosult több, az előző felsorolás szerinti ellátásban részesül, a 13. havi ellátásra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.

A 13. havi nyugdíj, illetve ellátás összegének meghatározása

A 13. havi nyugdíj, illetve ellátás összege megegyezik a 2024. januárjában a jogosultat megillető, a 2023. év legalább egy napjára is folyósított, 13. havi nyugdíjra jogosító nyugellátások és az előző felsorolásban szereplő 13. havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegével.

Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén a 13. havi ellátás összege a 2023. december havi ellátásnak a 2024. január 1-jétől esedékes emeléssel megemelt összegével egyezik meg.

Amennyiben a jogosult több, a 13. havi nyugdíjra, illetve ellátásra jogosító ellátásban részesül a 13. havi nyugdíj, illetve ellátás összegét ezen ellátások együttes összege után kell kiszámolni.

Vonatkozó jogszabályok:

 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6/A. §,
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 4. §
 • a tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet