A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény létrehozta a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt. A törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében a korábbi közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony 2024. január 1-jétől köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá alakult át.
Az ellátás folyósításának szüneteltetésére vonatkozóan a szüneteltetést megalapozó jogviszonyok 2024. január 1-jétől kiegészültek a költségvetési intézménynél köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyal. Az egyházi, magán és alapítványi fenntartású intézményekben foglalkoztatottakra a szüneteltetési szabályt nem kell alkalmazni. 

A költségvetési intézménynél köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók ugyanakkor mentesítés kérhetnek a szüneteltetés alól, ha a foglalkoztatójuk szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, köznevelési intézménynek vagy szakképző intézménynek minősül.