Tisztelt Ügyfelünk!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 2014. január 1-től hatályba lépő Magyar Államkincstárt érintő változások tekintetében, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. sz. mellékletében szereplő Egységes Rovatrendhez rendelt Egységes Rovat Azonosító (a továbbiakban: ERA) bevezetésének alkalmazását, a módosított kincstári rendszerekhez való kapcsolódások, saját rendszerek fejlesztését segítendő az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

A változásokkal kapcsolatban

  • a kincstári ügyfelek, illetve az ügyfelek fejlesztőinek tájékoztatására a változásokkal, követelményekkel kapcsolatos tájékoztatók, útmutatók, megfeleltetések, bizonylatok, nyomtatvány-garnitúrák folyamatosan közzétételre kerülnek, továbbá
  • az ügyfelek részéről, a Magyar Államkincstárt érintő kérdések, megkeresések gyors és hatékony kezelése érdekében kérjük azok elektronikus úton történő megküldését az erre a célra rendszeresített ujszamvitel.info@allamkincstar.gov.hu e-mail címre. Az érintett szakterületek bevonásával kialakított válaszokat a Magyar Államkincstár Államháztartási Összefoglaló és Szabályozási Főosztály küldi meg az érdeklődő részére, valamint helyezi el a Kincstár honlapján („Gyakori kérdések").

A létrehozott „Gyakori kérdések" menüpont a leggyakrabban előforduló kérdéseket és a kapcsolódó válaszokat tartalmazza, amelyek folyamatosan bővülő információval segítik a Magyar Államkincstárt érintő változás kezelését.

Bízunk benne, hogy a fentiekben részletezett csatornákon keresztül sikerül támogatást nyújtanunk a változások problémamentes kezelésében.

 

Budapest, 2015. február