• Nem került benyújtásra valamennyi, kötelezően benyújtandó dokumentum (kérelem, vállalkozási szerződés másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, számlaösszesítő, 1. számú nyilatkozat, az igénylő(k) személyazonosságának igazolására szolgáló dokumentum másolata).
 • Az igénylő egyedüli igénylőként nyújtotta be a kérelmet, melyből megállapítható, hogy az házastársával/élettársával együttes igénylést kellett volna benyújtaniuk.
 • Az igénylő a kérelemben nem minden, - vele azonos lakóhellyel rendelkező - gyermeket tüntetett fel.
 • Az igénylő nem írta alá a kérelem nyomtatványt.
 • A kérelem nyomtatványon nincs kitöltve minden kötelezően töltendő mező, melyek (”*”) csillaggal jelöltek.
 • Egyedüli igénylésnél a gyermek adatainál sokszor nem kerülnek feltüntetésre az apa vagy az anya adatai.
 • Az 1. számú nyilatkozaton a 2., a 3. és a 4. pontban a megfelelő dőltbetűs részek aláhúzása nem történt meg.
 • Az igénylő nem kiskorú rokona gyámjaként nyújtja be a kérelmet, ennek ellenére az 1. számú nyilatkozat 5. pontjának törlése nem történt meg.
 • Az 1. számú nyilatkozaton az 5. pont törlése után a következő 3 bekezdés („Hozzájárulok ahhoz, hogy…) is törlésre került.
 • A 2. számú nyilatkozaton az igénylő és a kérelmező igénylő adatait felcserélik, illetve nem a házastárs, hanem a kérelmező írja alá.
 • A 3. számú nyilatkozat nem került kitöltésre és aláírásra a nagykorú gyermek által, melyben hozzájárul adatai kezeléséhez.
 • A 3. számú nyilatkozaton a nyilatkozattevő (nagykorú gyermek) és a kérelmező adatait felcserélték.
 • A SZÜF felületen benyújtott kérelmet és mellékleteit az igénylő nem látta el elektronikus hitelesítéssel.