Tájékoztató panasz bejelentés benyújtásához

Panaszt akkor tehet, ha a Kincstár vagy a Kincstár munkatársának eljárása során Önnek olyan jog- vagy érdeksérelme keletkezett, ami nem tartozik más – például bírósági vagy közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. Közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

A panaszt vagy közérdekű bejelentést – főszabály szerint – a beérkezéstől számított harminc napon belül el kell elbírálni.

Ha a Kincstárnak nincs hatásköre az Ön panasz vagy közérdekű bejelentésének ügyében eljárni, panaszát a beérkezéstől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez továbbítjuk, melyről egyidejűleg értesítjük a megadott elérhetőségei egyikén.

Tájékoztatjuk, hogy minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat nem közölhető.

A panasz és közérdekű bejelentés vizsgálatának mellőzése

A panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető:

-   ha korábbi bejelentéssel azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentésről van szó;

-   ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónapot követően terjesztette elő a panaszát;

Ha a panasz vagy közérdekű bejelentést azonosíthatatlan személy tette, a kötelező mellőzéstől eltekinthet a Kincstár, amennyiben a panasz vagy közérdekű bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

A panasz és közérdekű bejelentés vizsgálatának elutasítása

A Panasz tv. értelmében a sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Központi panasz és közérdekű bejelentési csatornák

Szóbeli panasz és közérdekű bejelentés benyújtható:

Írásbeli panasz és közérdekű bejelentés benyújtható:

Kérjük, hogy bejelentésében a lehető legtöbb és legpontosabb információt szíveskedjen közölni.

Ha a bejelentését bizonyítékokkal is alá tudja támasztani, akkor kérjük, hogy azokat is csatolja beadványához!

A bejelentő adatait és az ügyhöz kapcsolódó információkat az ügykezelés céljából a Magyar Államkincstár a honlapján az „Adatvédelem” menüpontban elérhető Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, valamint az általános adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli.