Az Ellátottak utazási utalványát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állítja ki, és postázza az arra jogosultak részére. Az utalvány a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-ig érvényes.

A Kincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az utazási utalványt tárgyév március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-jéig a 65. életévüket nem töltötték be. Az utazási utalvány tartalmazza a folyósítási törzsszámot, a jogosult nevét és lakcímét. Amennyiben a jogosult gyámság vagy gondnokság alatt áll, vagy nevelőszülőnél került elhelyezésre, akkor az utazási utalványt a gyám, gondnok vagy nevelőszülő részére küldik ki.

Az utalvány különböző mértékű és meghatározott számú kedvezményes utazásra jogosít, és 2024. március 31-ig lehet felhasználni.

További információ itt található a témában. Amennyiben telefonon szeretnének bővebb felvilágosítást kérni, úgy a Kincstár új, egységes ügyfélszolgálati telefonszámán: a 1811 számot tárcsázvafogadják az érdeklődők hívását.