A 2032/I sorozatszámú Prémium Magyar Állampapír forgalmazása 2024. február 6-án lezárul. Az állampapír vásárlására a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain és elektronikus forgalmazási csatornáin legkésőbb február 6-án 16 óráig, míg a postákon február 6-án 15 óráig (2024. február 7-én érvényes bruttó eladási árfolyammal) van lehetőség.

A kivezetéssel egyidőben új Prémium Magyar Állampapír forgalmazását kezdi meg a Magyar Államkincstár. Az új, 2032/J sorozatszámú Prémium Magyar Állampapír 2024. február 7-től (2024. február 8-án érvényes bruttó eladási árfolyammal) vásárolható meg.

A 2032/J sorozatszámú Prémium Magyar Állampapír első kamatperiódusa 2024. február 8-ától 2025. április 22-éig tart. Az első kamatperiódusra vonatkozó éves kamat mértéke évi 7,90%, a kifizetendő időarányos kamat mértéke 9,50%.

Az új Prémium Magyar Állampapír sorozat esetén a kamatbázis és a kamatprémium mértéke az egyes kamatperiódusokban eltérő. 

Az éves kamat mértéke – az első kamatperiódus kivételével – a kamatbázis és a kamatprémium összege. Az 1. kamatperiódusban nem válik szét a kamatbázis és a kamatprémium, a kamat mértéke évi 7,90%.

A kamatbázis a 2-8. kamatperiódusokban megegyezik a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztóiárindex-változás százalékos mértékével. 

A kamatprémium mértéke a 2-5. kamatperiódusokban 0,50%, a 6-8. kamatperiódusokban 1,00% lesz. A kamat megállapítása a kamatperiódus kezdő időpontját megelőző negyedik munkanapon lesz a következő kamatperiódusra vonatkozóan.

A forgalmazóra vonatkozó értékesítési korlát nem változott; a Prémium Magyar Állampapír Ismertetőjében található előírásokra tekintettel egy befektető részére a forgalombahozatali időszak alatt, a Prémium Magyar Állampapír ezen sorozatából összesen legfeljebb 25 millió forint együttes névértékű mennyiség vásárolható.