A 25/2006 (V. 18.) IM rendelet alapján elektronikus cégeljárás esetén az illetéket és a költségtérítést kizárólag elektronikusan lehet megfizetni. A fizetésre a Ctv. 37. § (4) bekezdés szerint a bejegyzési kérelem benyújtása előtt kerülhet sor.
A kérelemhez a Magyar Államkincstár által megküldött illetékbefizetés és költségtérítés befizetési igazolásokat kell mellékelni.
Az „Utalványminta és befizetési kérelem" a https://illetekigazolas.allamkincstar.gov.hu címen érhető el.
Az illeték és költségtérítés befizetésének összegéről és időpontjáról, a jóváírást követő munkanapon a Magyar Államkincstár elektronikus úton fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyeggel ellátott igazolást küld e-mailben a jogi képviselőnek. Az igazolást a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez csatolni kell.

Az elektronikus benyújtási folyamat fő lépései az utalványminta kéréstől a bejegyzési kérelem benyújtásáig:

  • A jogi képviselő részéről Illetékbefizetési és költségtérítési utalványminta kérése.
  • A jogi képviselő részéről a Magyar Államkincstárhoz intézett befizetési igazoláskérelem elektronikus aláírása.
  • A kérelem beérkezéséről a Kincstár e-mailben automatikus visszaigazolást küld.
  • Az illeték és a költségtérítés megfizetése banki úton, az utalványmintában szereplő 16 jegyű ügyazonosító közlemény rovatban történő feltüntetésével.
  • A Ctv. 37. § (4) bekezdése szerint, a pénzügyi teljesítés után a Magyar Államkincstár e-mailben a jogi képviselőnek - az igazoláskérelemben feltüntetett e-mail címre - megküldi az elektronikusan hitelesített befizetési igazolásokat.
    Ez esetben az igazolásokat csatolni kell a bejegyzési kérelemhez!

Amennyiben nem kapott visszaigazolást az utalványminta lekéréséről, javasoljuk, hogy ne fizesse be az összeget, mert valószínűleg téves rögzítés történt. Javasoljuk, hogy ilyen esetben kérjen le egy új utalványmintát, és ha arról megkapja a visszaigazolást, csak akkor fizesse be az előírt összeget.

Az Elektronikus cégeljárási illeték és költségtérítés használata során esetlegesen felmerülő technikai hibák kezelésével kapcsolatban a "Hibakezelés az Elektronikus cégeljárási illeték és költségtérítés használatával kapcsolatosan" fájlban talál segítséget. 

A Magyar Államkincstár által kiállított igazolás elektronikus hitelesítéssel van ellátva. A .dosszie formátumban csatolt hitelesített iratok, közokiratok és kiadmányok a NetLock Mokka hitelesítő szoftver használatával, illetve a Microsec e-Szignó programjával tekinthető meg.

A csatolt .dosszie állományok kezeléséhez, az elektronikus cégeljárásban hitelesítésre és ellenőrzésre a MOKKA szoftver ingyenes használható, amely a http://www.netlock.hu/mokka weboldalon érhető el.

Amennyiben e-Szignó programot használ és a .dosszie állomány csatolása kapcsán problémába ütközik, kérjük, jelezze azt a support@netlock.hu e-mail címen.

A Magyar Államkincstár a teljes körű tájékoztatás érdekében honlapján a „Kapcsolódó anyagok" között naponta közzéteszi a cégbírósági eljárási illetékek és a költségtérítések jóváírásainak adatait.

A tájékoztató cégbírósági számlánként tartalmazza a Kincstár könyvelési dátumát, ügyazonosító számot (ha van), a befizető nevét, a befizetett összeget. Ezekre az adatokra vonatkozó keresési lehetőséget biztosítottuk.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tévesen utalt, illetve a fel nem használt összegekre vonatkozó visszatérítési igényükkel a székhelyük szerinti illetékes törvényszéket mint cégbíróságot, illetve az Igazságügyi Minisztériumot szíveskedjenek írásban megkeresni..

1. Cégbírósági számlára befizetett összeg visszaigénylése
(10032000-0101XXXX)
Az illetékes cégbíróság kérelemre igazolást ad ki a számlájára befizetett, fel nem használt illetékről. Majd írásbeli kérelemmel és ezen igazolás csatolásával kell a cégbíróság székhelye szerinti illetékes állami adóhatósághoz fordulni. (25/2006. IM rendelet 9.§.)

2. Minisztérium számlára befizetett összeg visszaigénylése
(10032000-01810039)
A közzétételi költségtérítés visszaigénylése cégeljárásra és beszámolóra vonatkozóan egyaránt a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban közreműködő Szolgálat oldaláról letölthető visszautalási kérelem formanyomtatvány megküldésével kezdeményezhető, elektronikusan a koltsegterites@im.gov.hu e-mail címen vagy az Igazságügyi Minisztérium, Bevételkezelő és Nyilvántartó Osztály, 1357 Budapest Pf. 2. postacímen.
A kérelemhez csatolni kell a költségtérítés befizetését bizonyító igazolást, ennek hiányában az átutalási bizonylatot, banki kivonatot.

Az igazolás kérelmekkel kapcsolatban a Magyar Államkincstár az alábbi elérhetőségeken ad felvilágosítást:

Telefon: 1811

E-mail: illetekigazolas@allamkincstar.gov.hu

A cégbíróságoknak címzett beadványok (cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelmek, egyéb beadványok, bejelentések) az illetékes cégbíróság alábbi táblázatban szereplő - a Cégszolgálat által üzemeltett - e-mail címére küldendők:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu
Pécsi Törvényszék Cégbírósága baranya@iroda.e-cegjegyzek.hu
Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága bacs@iroda.e-cegjegyzek.hu
Gyulai Törvényszék Cégbírósága bekes@iroda.e-cegjegyzek.hu
Miskolci Törvényszék Cégbírósága borsod@iroda.e-cegjegyzek.hu
Szegedi Törvényszék Cégbírósága csongrad@iroda.e-cegjegyzek.hu
Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága fejer@iroda.e-cegjegyzek.hu
Győri Törvényszék Cégbírósága gyor@iroda.e-cegjegyzek.hu
Debreceni Törvényszék Cégbírósága hajdu@iroda.e-cegjegyzek.hu
Egri Törvényszék Cégbírósága heves@iroda.e-cegjegyzek.hu
Szolnoki Törvényszék Cégbírósága szolnok@iroda.e-cegjegyzek.hu
Tatabányai Törvényszék Cégbírósága komarom@iroda.e-cegjegyzek.hu
Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága nograd@iroda.e-cegjegyzek.hu
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága pest@iroda.e-cegjegyzek.hu
Kaposvári Törvényszék Cégbírósága somogy@iroda.e-cegjegyzek.hu
Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága szabolcs@iroda.e-cegjegyzek.hu
Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága >tolna@iroda.e-cegjegyzek.hu
Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága vas@iroda.e-cegjegyzek.hu
Veszprémi Törvényszék Cégbírósága veszprem@iroda.e-cegjegyzek.hu
Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága >zala@iroda.e-cegjegyzek.hu