Általános tájékoztató

A Kormány a Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozata szerint a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program programelemeinek megvalósítására 149 516 millió Forint biztosításáról rendelkezett. A Tokaj-Zemplén Fejlesztési Program fő célja a térség turisztikai vonzerejének növelése mellett a hosszú távú fenntartható fejlődés, a térség népességmegtartó erejének növelése, az életfeltételek minőségi javítása, az elvándorlás megállítása. Ennek megvalósítása a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítása mellett zajlik, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács bevonásával.

A Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 2038/2020. (XII. 29.) Korm. határozat szerint ez a forrás részben egyedi támogatások útján, részben pályázati konstrukciók révén kerül kihelyezésre. A pénzügyminiszter a kapcsolódó végrehajtási feladatok ellátásával a Magyar Államkincstárt, mint lebonyolító szervet bízza meg.

Ezen a felületen a Tokaj-Zemplén Fejlesztési Program megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatásokat pályázati úton, vagy egyedi támogatásként igénylők számára szükséges információ és dokumentumok érhetőek el. Az érintettek további információt a tzp@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhetnek.