A nyugdíj folyósításának szüneteltetése

Öregségi nyugdíj kérelemre történő szüneteltetése

Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben

Ki kérheti az öregségi nyugdíj kérelemre történő szüneteltetését?

Az öregségi nyugdíj szüneteltetésének vannak kötelező esetei (meghatározott összegű jövedelem elérése, illetve meghatározott foglalkoztatási jogviszonyok fennállása), de a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 83/A. §-a lehetőséget biztosít arra is, hogy az öregségi nyugdíjas a tárgyhónapra (vagy akár több hónapra) folyósított nyugdíj szüneteltetését kérje a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól. Ilyen esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozattal rendelkezik az ellátás folyósításának a szüneteltetéséről, és a nyugdíj folyósítása mindaddig szünetel, amíg a nyugdíjas az újbóli folyósítást nem kéri.

A nyugellátás szüneteltetésének időtartama alatt az érintett változatlanul nyugdíjasnak minősül.

Mikortól kerül szüneteltetésre az öregségi nyugdíj folyósítása?

Az öregségi nyugdíj szüneteltetése a kérelem benyújtását követő naptári hónap első napjától történik, ha a kérelmező a szüneteltetés kezdő időpontját követő időre nyugellátást nem vett fel, vagy a felvett nyugellátást a szüneteltetésről szóló határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül visszafizeti. A visszafizetés elmaradása esetén a fizetési határidő lejártát követő hónap első napjától kerül sor a szüneteltetésre.

Meddig kerül szüneteltetésre az öregségi nyugdíj?

Az öregségi nyugdíj folyósítását a jogosult kérelme alapján mindaddig szüneteltetni kell, amíg annak újbóli folyósítását nem kéri.

Mikor folyósítható újra a nyugellátás?

A nyugellátás újbóli folyósításáról a nyugdíjas erre irányuló kérelme alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság szintén határozattal intézkedik. Az újbóli folyósítás kezdő időpontja – amennyiben az ügyfél ettől eltérő időpontot nem jelöl meg – a kérelem benyújtását követő naptári hónap első napja.

Az újbóli folyósítás során a nyugellátás összegét meg kell emelni a szüneteltetéstől az újbóli folyósítás időpontjáig járó időközi nyugdíjemelésekkel, valamint a szüneteltetést követően megállapított és az időközi emelésekkel növelt saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett növeléssel.

Mely szerv dönt a szüneteltetésről?

A szüneteltetésről, valamint az újbóli folyósításról az ellátásban részesülő személy kérelme alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozattal dönt.