A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Khtv.) értelmében a szolgálati járandóságot a hatályos személyi jövedelemadó mértékének megfelelően csökkentett összegben kell folyósítani.

A fentiektől eltérően - a jogviszony létesítését követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - nem csökkenthető a szolgálati járandóság összege, ha a jogosult rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti szerződéses határvadász vagy iskolaőri feladat ellátására irányuló jogviszonyt létesít.

A szolgálati járandóság csökkentés nélküli folyósítására a jogosult erre vonatkozó kérelme alapján, a jogviszony létesítését követő hónap első napjától, de legkorábban 2022. augusztus 1-jétől a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig van lehetőség. A kérelem a magyarorszag.hu honlapon is elérhető a „Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben” ügy leírásánál. A kérelem a pdf nyomtatvány kitöltésével és beküldésével, illetve az „Ügy indítása” gombra kattintással elektronikus ügyintézés keretében is benyújtható.

A kérelem teljesítéséhez igazolni kell a Hszt. szerinti szerződéses határvadász, illetve iskolaőri feladat ellátására irányuló jogviszony létesítését.

A jogviszony létesítése elsősorban az erről szóló, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és az érintett közötti szerződéssel, illetve az e célból kiállított munkáltatói igazolással igazolható.

Bejelentési kötelezettség

Amennyiben a szolgálati járandóságban részesülő személy Hszt. szerinti szerződéses határvadász, illetve iskolaőri feladat ellátására irányuló jogviszonya megszűnik, ezt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére 15 napon belül be kell jelenteni. A bejelentéshez a jogviszony megszűnését igazoló dokumentumot csatolni kell.

A szerződés megkötése vagy megszűnése miatt történő módosításról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a kérelem, illetve bejelentés alapján határozattal dönt.