Milyen esetekben kerülhet sor mulasztási bírság kiszabására?

A nyugdíjbiztosítási ügyekben azt a személyt, vagy szervet lehet mulasztási bírság megfizetésére kötelezni, aki a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére történő, jogszabályban meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási vagy a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti, illetve annak nem az előírt módon tesz eleget.

Ilyen kötelezettség mulasztás a foglalkoztató 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó adatszolgáltatásának elmaradása, vagy a már folyósított ellátásokhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség elmulasztása.

Mennyi a mulasztási bírság összege?

A mulasztási bírság összege 50 000 forinttól 500 000 forintig terjed.

A jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén 1 000 000 forint bírság kiszabására is sor kerülhet.

A mulasztási bírság kiszabása során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv mérlegeli a mulasztás körülményeit, így különösen a mulasztás súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy a mulasztás során a kötelezett az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el.

Hogyan kell megfizetni a kiszabott mulasztási bírságot?

A mulasztási bírságot a bírság kiszabásáról szóló határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a Magyar Államkincstár 10032000-00337012-00000024 pénzforgalmi jelzőszámú számlára kell befizetni.

A kiszabott mulasztási bírság mérséklését, illetve részletekben történő megfizetését illetékmentesen a bírságot kiszabó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől lehet kérni, melynek engedélyezéséről a hivatal újabb határozatban dönt.

Mit kell tenni, ha nem ért egyet a mulasztási bírságot kiszabó határozattal?

Fellebbezésre nincs lehetőség. Ha a határozat jogszabálysértő, akkor 30 napon belül kereset benyújtásával lehet kérni, hogy a döntést vizsgálja felül a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszék.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A kereset elektronikus azonosítást követően elektronikusan is előterjeszthető a https://epapir.gov.hu felületen. A belépést követően a „Jogorvoslat” témacsoportban a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása.” ügytípust kell kiválasztani.