Gyakran ismételt kérdések

1 2

Jelenlegi ismereteink alapján, a tesztelésre előreláthatólag 2013. november 20-tól lesz lehetőség. A Magyar Államkincstár honlapján hamarosan megtekinthető lesz a teszteléssel kapcsolatos informatikai kérdésekben illetékes kollégánk neve és elérhetőségi adatai. Kérjük szíveskedjen figyelemmel kísérni a honlapunkat!

Információink szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. számú Kormányrendelet erre vonatkozó részét várhatóan módosítani fogja.

Igen.

Igen.

A 2013. évben, vagy korábban bejelentett, de részben vagy egészben nem teljesülő kötelezettségvállalások az évzárás keretében a kincstári rendszerből törlésre kerülnek, és így a továbbiakban 2014. évben természetesen nem képezik rendelkezésre állási díjfizetés alapját. Azon kötelezettségvállalásokat, amelyekhez 2014. évben vagy az azt követő években kifizetés kapcsolódik, 2014-ben újra be kell jelenteni az új, ERA-t tartalmazó nyomtatványnak megfelelően a Kincstár eAdat rendszerén keresztül.

Ha a kötelezettségvállalás bejelentésen csak az egyik ERA szerepel akkor az utalást meg kell bontani. A bejelentett kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó átutaláson csak a kötelezettségvállalás hivatkozással érintett ERA kódhoz kapcsolódó összeg szerepelhet. Vegyes (kötváll. bejelentéssel érintett ERA-t és kötváll. bejelentéssel nem érintett ERA-t is tartalmazó) átutalást nem lehet kezdeményezni.

Igen, a bejelentett tétel a kincstári nyilvántartásban az adott rovathoz kapcsolódó teljesítések közé kerül.

1 2