Módosult a a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet.

Megjelent a Kormány 540/2022. (XII. 22.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról. Ennek alapján:

1., Az igénylő támogatásra való jogosultsága a magzat elhalásának vagy halva születésének, vagy a gyermek halálának a támogatási kérelem benyújtását megelőző bekövetkezése esetén is megállapítható, ha igazolja, hogy legkorábban a vállalkozási szerződés megkötésének vagy az első számla kibocsátásának napján gyermeke életben volt, vagy a 12. hetét betöltött várandósság fennállt és minden más 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti feltétel teljesül. Ebben az esetben a kérelem – korábbi elutasítás esetén is – 2023. március 31-ig nyújtható be. A kérelemhez az egyéb dokumentumokon túl mellékelni kell a halvaszületést vagy a magzat elhalását igazoló okiratot, vagy a gyermek halála esetén az ezt tanúsító halotti anyakönyvi kivonatot vagy azok másolatát.

2., A kizárólagosan vagy részben napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje esetében a támogatás 2023. március 31-ig igényelhető, azzal, hogy

a., amennyiben a támogatást nem csak napkollektor, napelemes rendszer telepítésére, cseréjére, hanem azzal együtt egyéb építési felújítási tevékenységre is kívánják igényelni, úgy a napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje kivételével csak olyan építési tevékenység után válhat jogosulttá az igénylő a támogatásra, amelynek megvalósítása és a kapcsolódó számlák kifizetése 2022. december 31-éig megtörtént,

b., az egyéb dokumentumokon túl a kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat vagy azok másolatát:

- a napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje kivitelezésére vonatkozó, legkésőbb 2022. július 31. napjáig aláírt vállalkozási szerződést és

- a 2022. szeptember 30. napjáig beadott hálózati csatlakozási igénybejelentésről szóló igazolást.


A gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése és az építőipari ágazat fehérítése érdekében a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás (a továbbiakban: támogatás) vehető igénybe.

A támogatás igénybevételének feltételeit a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szabályozza.

A támogatás igénylésével kapcsolatban részletes tájékoztatás a kapcsolódó dokumentumok között található.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy megjelent a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet, melynek 12. pontjában fontos információk találhatók a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések vonatkozásában.
A rendelet szövege itt érhető el.

MAK_OFT

2021. szeptember 29. napján az alábbi pontok tekintetében módosult a Korm. Rendelet:

  • Az igénylő vagy együttes igénylés esetén legalább az egyikük továbbra is rendelkezzen egy év – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással - társadalombiztosítási jogviszonnyal. Ezen esetleges megszakítások időtartama a teljesítendő egyéves jogosultsági időszakba nem számít bele.
  • A rendelet 6. §- ban felsorolt tevékenységek köre pontosításra került.
  • Az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa sem rendelkezhet az állami adóhatóságnál nyilvántartott, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget (ötezer forintot) meghaladó köztartozással.
  • Megváltozott munkaképességű személynek számít továbbá, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy egyéb fogyatékossággal élő személynek minősül.
  • Ha az egyik szülő halála esetén a túlélő másik szülőnél a (3) vagy az (5) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, a túlélő szülő a támogatást egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha az elhunyt szülő halála a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, amennyiben a további feltételeknek megfelelnek.

 

Elérhetőségek:

E-mail: otthonfelujitas(kukac)allamkincstar.gov.hu

Call center:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 7:30-17:00
péntek: 8:00-14:00 
Magyarországról: 1811 
Külföldről: +36-1-327-33-08